Przetargi.pl
Usługa kompleksowego sprzątania w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie oraz jednostach podległych

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-078 Rzeszów, Hetmańska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 50 61 200, , fax. 17 50 61 203
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie
  Hetmańska 45 d
  35-078 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 50 61 200, , fax. 17 50 61 203
  REGON: 00000040200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzeszow.po.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ Kontroli Państwowej lub Ochrony Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kompleksowego sprzątania w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie oraz jednostach podległych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie publiczne dotyczy usługi kompleksowego sprzątania: 1.Powierzchni wewnętrznej w: 1) Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 45d, Rzeszów; 2) Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 45d, Rzeszów; 3) Prokuraturze Rejonowej w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Lisa-Kuli 20, Rzeszów; 4) Prokuraturze Rejonowej w Dębicy z siedzibą przy ul. 3 Maja 2, Dębica; 5) Prokuraturze Rejonowej w Łańcucie z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 10, Łańcut; 6) Prokuraturze Rejonowej w Ropczycach z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 1, Ropczyce; 7) Prokuraturze Rejonowej w Leżajsku z siedzibą przy ul. Mickiewicza 47, Leżajsk; 8) Prokuraturze Rejonowej w Strzyżowie z siedzibą przy ul. 8 Marca 9, Strzyżów; 2. Powierzchni zewnętrznej wokół budynków: 1) Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45d w Rzeszowie; 2) Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie przy ul. Lisa-Kuli 20 w Rzeszowie 3) Prokuratury Rejonowej w Dębicy przy ul. 3 Maja 2 w Dębicy; 4) Prokuratury Rejonowej w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 47 w Leżajsku;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach