Przetargi.pl
Uporządkowanie nieruchomości.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo ogłasza przetarg

 • Adres: 01-381 Warszawa, Powstańców Śląskich
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 4437550 , fax. 22 3254007
 • Data zamieszczenia: 2021-01-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo
  Powstańców Śląskich 70
  01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4437550, fax. 22 3254007
  REGON: 015259640
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bemowo.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uporządkowanie nieruchomości.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest uporządkowanie nieruchomości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach