Przetargi.pl
Udzielenie 12 miesięcznej subskrypcji na licencje Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium oraz Microsoft Exchange Online (plan 1) dla PAP SA

POLSKA AGENCJA PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA ogłasza przetarg

 • Adres: 00-502 Warszawa, ul. Bracka 6/8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225092429
 • Data zamieszczenia: 2023-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POLSKA AGENCJA PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA
  ul. Bracka 6/8
  00-502 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225092429
  REGON: 012890438
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie 12 miesięcznej subskrypcji na licencje Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium oraz Microsoft Exchange Online (plan 1) dla PAP SA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Udzielenie 12 miesięcznej subskrypcji na 300 licencji oprogramowania Microsoft 365 Business Standard, 250 licencji oprogramowania Microsoft 365 Business Premium oraz 150 licencji oprogramowania Microsoft Exchange Online (plan 1) dla Polskiej Agencji Prasowej SA
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach