Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenie NNW członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Przelewice

Gmina Przelewice ogłasza przetarg

 • Adres: 74210 Przelewice,
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 643 393 , fax. 915 643 050
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przelewice
  74210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 643 393, fax. 915 643 050
  REGON: 81168523700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenie NNW członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Przelewice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenie NNW członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Przelewice.Termin realizacji 36 miesięcy. Zamawiając dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach