Przetargi.pl
Dostawa sterylnych obłożeń jednorazowych

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 70891 Szczecin-Zdunowo, ul. A. Sokołowskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 427 208 , fax. 914 620 494
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego
  ul. A. Sokołowskiego 11
  70891 Szczecin-Zdunowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 427 208, fax. 914 620 494
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sterylnych obłożeń jednorazowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylnych obłożeń jednorazowych. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 10 zadań (części). Zadanie nr 1 Zestaw operacyjny do protezowania. Zadanie nr 2 Zestaw operacyjny do laparotomii. Zadanie nr 3 Zestaw operacyjny do torakotomii. Zadanie nr 4 Zestaw operacyjny do przeszczepów. Zadanie nr 5 Zestaw operacyjny do artroskopii. Zadanie nr 6 Serwety. Zadanie nr 7 Serwety. Zadanie nr 8 Fartuchy chirurgiczne. Zadanie nr 9. Torby izolujące, obłożenia, organizator przewodów. Zadanie nr 10. Zestawy sterylne operacyjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39518000-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach