Przetargi.pl
Transport kontenera z ul. Głowackiego 10 na Aleję Korfantego 3 oraz relokacja kontenerów zlokalizowanych na placu parkingowym przy Szpitalu w związku ze zmianą lokalizacji Punktu Szczepień przeciwko Covid 19.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi ogłasza przetarg

 • Adres: 40-052 Katowice, ul. Głowackiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 327 827 333 , fax. 327 827 333
 • Data zamieszczenia: 2021-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi
  ul. Głowackiego 10
  40-052 Katowice, woj. śląskie
  tel. 327 827 333, fax. 327 827 333
  REGON: 27124103800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmswia.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport kontenera z ul. Głowackiego 10 na Aleję Korfantego 3 oraz relokacja kontenerów zlokalizowanych na placu parkingowym przy Szpitalu w związku ze zmianą lokalizacji Punktu Szczepień przeciwko Covid 19.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Transport kontenera z ul. Głowackiego 10 na Aleję Korfantego 3 oraz relokacja kontenerów zlokalizowanych na placu parkingowym przy Szpitalu w związku ze zmianą lokalizacji Punktu Szczepień przeciwko Covid 19.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach