Przetargi.pl
Przenośne urządzenia do zamgławiania z archiwizacją 3szt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 636 032 , fax. 323 636 002
 • Data zamieszczenia: 2021-10-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu
  ul. Teatralna 9
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 323 636 032, fax. 323 636 002
  REGON: 27199806600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://rprsosnowiec.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przenośne urządzenia do zamgławiania z archiwizacją 3szt
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przenośne urządzenia do dezynfekcji poprzez zamgławianie z archiwizacją - 3szt. wraz z płynem (1L dla każdego urządzenia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33191000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach