Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku przy ul. Kokota 127-129-131 w Rudzie Śląskiej realizowaną w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialna źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2420133 , fax. 322 420 881
 • Data zamieszczenia: 2021-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. 1 Maja 218
  41-710 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 032 2420133 , fax. 322 420 881
  REGON: 27354564700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mpgm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku przy ul. Kokota 127-129-131 w Rudzie Śląskiej realizowaną w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialna źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Termomodernizacja budynku przy ul. Kokota 127-129-131 w Rudzie Śląskiej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach