Przetargi.pl
Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyspiańskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 812 44 29 , fax. 33 812 44 29
 • Data zamieszczenia: 2021-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
  ul. Wyspiańskiego 5
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 812 44 29, fax. 33 812 44 29
  REGON: 72332074000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: gastronom.eduportal.bielsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej wg pakietów (1a - 1i): Pakiet 1a – Drób, mięso i jego przetwory (Załącznik nr 1a), Pakiet 1b – Różne produkty spożywcze (Załącznik nr 1b), Pakiet 1c – Warzywa i owoce (Załącznik nr 1c), Pakiet 1d – Nabiał, oleje i tłuszcze (Załącznik nr 1d), Pakiet 1e – Pieczywo (Załącznik 1 e) Pakiet 1f – Warzywa, owoce i ryby mrożone, ryby wędzone (Załącznik 1f), Pakiet 1g – Jaja (Załącznik 1g), Pakiet 1h – Dodatki cukiernicze (Załącznik 1h), Pakiet 1i – Ciasta (Załącznik 1i) Artykuły żywnościowe przeznaczone są dla dzieci i młodzieży ze szkól oraz przedszkoli miejskich. Towar musi być w pierwszym gatunku z minimalnymi dopuszczalnymi konserwantami, pierwszej jakości, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi normami, atestami, terminami przydatności do spożycia, nienaruszonymi cechami pierwotnymi opakowania. Musi być zgodny z Normami Polskimi i innymi dokumentami normalizującymi i wymogami sanitarnymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach