Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się w Tarnowskich Górach: Część I - ul. Księcia Jana Opolskiego 1-9 Część II - ul. Księcia Jana Opolskiego 2-10 Część III – ul. Bytomska 5a, 5b, 5c

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 3809006, 3809031 , fax. (032) 380 90 18
 • Data zamieszczenia: 2021-09-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Towarowa 1
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. (032) 3809006, 3809031, fax. (032) 380 90 18
  REGON: 27215700900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mtbstg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka z udziałem Gmin 100%

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się w Tarnowskich Górach: Część I - ul. Księcia Jana Opolskiego 1-9 Część II - ul. Księcia Jana Opolskiego 2-10 Część III – ul. Bytomska 5a, 5b, 5c
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się w Tarnowskich Górach: Część I - ul. Księcia Jana Opolskiego 1-9 Część II - ul. Księcia Jana Opolskiego 2-10 Część III – ul. Bytomska 5a, 5b, 5c CZĘŚĆ I — Termomodernizacja budynku znajdującego się przy ul. Księcia Jana Opolskiego 1-9 w Tarnowskich Górach Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji zamówienia zostały opisane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w przedmiarach robót, w audycie energetycznym oraz we wzorze umowy. CZĘŚĆ II — Termomodernizacja budynku znajdującego się przy ul. Księcia Jana Opolskiego 2-10 w Tarnowskich Górach Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji zamówienia zostały opisane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w przedmiarach robót, w audycie energetycznym oraz we wzorze umowy. CZĘŚĆ III — Termomodernizacja budynku znajdującego się przy ul. Bytomskiej 5a, 5b, 5c w Tarnowskich Górach Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji zamówienia zostały opisane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w przedmiarach robót, w audycie energetycznym oraz we wzorze umowy. Współczynniki dla materiałów izolacyjnych, okien oraz drzwi należy przyjąć zgodnie z audytem energetycznym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45321000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach