Przetargi.pl
Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul. Storczyków, ul. Liliowa, ul. Zdrojowa, ul. Zamkowa, ul. Bukietowa w Kozach

Gmina Kozy ogłasza przetarg

 • Adres: 43-340 Kozy, ul. Krakowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 298 650 , fax. 338 298 674
 • Data zamieszczenia: 2021-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kozy
  ul. Krakowska 4
  43-340 Kozy, woj. śląskie
  tel. 338 298 650, fax. 338 298 674
  REGON: 72182284000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kozy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul. Storczyków, ul. Liliowa, ul. Zdrojowa, ul. Zamkowa, ul. Bukietowa w Kozach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul. Storczyków, ul. Liliowa, ul. Zdrojowa, ul. Zamkowa, ul. Bukietowa w Kozach”. Zakres rzeczowy inwestycji: - przebudowa konstrukcji dróg gminnych - budowa chodników dla pieszych - przebudowa zjazdów do posesji - przebudowa skrzyżowań z drogami bocznymi i drogami wewnętrznymi o nawierzchni bitumicznej -przebudowa odwodnienia drogi, chodników i przyległego terenu -budowa muru oporowego oraz dwóch biegów schodów terenowych -przebudowa sieci energetycznej oraz sieci teletechnicznej -całkowita długość przebudowywanego ciągu drogowego wynosi 1419,21mb Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4, 4a, 4b, 4c do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach