Przetargi.pl
Szkoła profesjonalnej opieki

Ambasada RP w Mińsku ogłasza przetarg

 • Adres: Mińsk, Białoruś, ul. Rumiancewa
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 00375 (17) 288 21 14 , fax. 00375 (17) 294 49 92
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ambasada RP w Mińsku
  ul. Rumiancewa 6 Mińsk, Białoruś
  tel. 00375 (17) 288 21 14, fax. 00375 (17) 294 49 92
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Placówka zagraniczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szkoła profesjonalnej opieki
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja projektu nr 371/2017/MG2017 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia we wniosku projektowym w systemie Polska Pomoc
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75100000-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach