Przetargi.pl
Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Bolewice w roku 2017.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Bolewice ogłasza przetarg

 • Adres: 64305 Bolewice, ul. Świebodzińska
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 614 411 766
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Bolewice
  ul. Świebodzińska 9
  64305 Bolewice
  tel. 614 411 766
  REGON: 81053904800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Bolewice w roku 2017.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych) polegające na naprawie i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Bolewice i przewiduje do realizacji odcinki dróg, których całkowita długość wynosi 46703 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach