Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych na trasie dom- szkoła – dom w okresie 4 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w dni nauki szkolnej.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus ogłasza przetarg

 • Adres: 02-495 Warszawa, Plac Czerwca 1976 roku nr 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443 60 00 , fax. 22 443 60 11
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus
  Plac Czerwca 1976 roku nr 1 -
  02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 60 00, fax. 22 443 60 11
  REGON: 01525966001220
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ursus.warszawa.pl, https://zamowienia.um.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych na trasie dom- szkoła – dom w okresie 4 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w dni nauki szkolnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych na trasie dom- szkoła – dom w okresie 4 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w dni nauki szkolnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do S.I.W.Z. -OPZ oraz załącznik nr 2do S.I.W.Z.- IPU wraz z załącznikami jak również załącznik nr 2a do S.I.W.Z. umowa powierzenia przetwarzania danych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach