Przetargi.pl
Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów, routerów i modemów do bezprzewodowego Internetu

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach ogłasza przetarg

 • Adres: 95-011 Bratoszewice, Nowości
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 719 89 28 , fax. 42 719 89 13
 • Data zamieszczenia: 2022-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
  Nowości 32
  95-011 Bratoszewice, woj. łódzkie
  tel. 42 719 89 28, fax. 42 719 89 13
  REGON: 43493500000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów, routerów i modemów do bezprzewodowego Internetu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów, routerów i modemów do bezprzewodowego Internetu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64212000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach