Przetargi.pl
Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w COS-OPO w Spale - 2 postępowanie

Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale ogłasza przetarg

 • Adres: 97-215 Inowłódz, Spała, ul. Mościckiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 724-23-46
 • Data zamieszczenia: 2022-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
  Spała, ul. Mościckiego 6
  97-215 Inowłódz, woj. łódzkie
  tel. 044 724-23-46
  REGON: 32790700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cos.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w COS-OPO w Spale - 2 postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w COS -OPO w Spale.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach