Przetargi.pl
Świadczenie usług szkoleniowych oraz opieki merytorycznej dla grupy nauczycieli (części nr 1 i 2).

Centrum Nauki Kopernik ogłasza przetarg

 • Adres: 00390 Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 596 41 11 , fax. 22 596 41 13
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Nauki Kopernik
  ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
  00390 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 596 41 11, fax. 22 596 41 13
  REGON: 14060331300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopernik.org.pl www.bip.kopernik.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucje kultury wpisane do RIK.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług szkoleniowych oraz opieki merytorycznej dla grupy nauczycieli (części nr 1 i 2).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług prowadzenia szkoleń oraz opieki merytorycznej dla grup nauczycieli biorących udział w Projekcie Szkoła Bliżej Nauki. Szkolenia prowadzone będą metodą warsztatową, z zakresu angażujących metod uczenia, pracy metodą eksperymentu w oparciu o scenariusze zajęć dostarczone przez zamawiającego. Świadczenie usług wsparcia merytorycznego dla grup nauczycieli w zakresie wdrażania treści warsztatów tematycznych w praktykę szkolną. Opieka merytoryczna opiera się na osobistym kontakcie opiekuna z podopiecznym (nauczycielem) i pracy metodą Tutoringu Szkolnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80570000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach