Przetargi.pl
Świadczenie usług sprzątania wybranych terenów i obiektów będących w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych gminy - miasta Elbląg

Gmina - Miasto Elbląg ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 235 35 36, 55 239 31 25 , fax. 55 239 33 34
 • Data zamieszczenia: 2013-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina - Miasto Elbląg
  ul. Łączności 1 1
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 235 35 36, 55 239 31 25, fax. 55 239 33 34
  REGON: 17074771500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umelblag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług sprzątania wybranych terenów i obiektów będących w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych gminy - miasta Elbląg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług sprzątania wybranych terenów i obiektów będących w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych gminy - miasta Elbląg Zamówienie składa się z 3. części: 1) Część 1.- Usługa utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach przyległych 2) Część 2.- Usługa utrzymania czystości w budynku Elbląskiego Parku Technologicznego 3) Część 3.- Usługa utrzymania czystości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu Przedmiot główny: CPV: 90.91.12.00-8 Nazewnictwo wg CPV: Usługi sprzątania budynków Przedmioty dodatkowe: CPV: 90.91.00.00-9 Nazewnictwo wg CPV: usługi sprzątania 2. Zakres zamówienia obejmuje utrzymanie czystości wybranych terenów i obiektów będących w zarządzie wybranych miejskich jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Elbląg wg ich wskazanych lokalizacji oraz zakresu i częstotliwości czynności. 1) Zakres zamówienia Części 1. obejmuje sprzątanie we wskazanych poniżej budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach przyległych: A. w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 B. w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 24 C. w budynku przy ul. Łączności 2 D. w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (MODGiK) przy ul. Tysiąclecia 11 E. w pomieszczeniach Departamentu Społecznego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42 F. w pomieszczeniach Referatu Obsługi Kierowców przy Placu Dworcowym 4 G. w Kamieniczkach przy ul. Świętego Ducha 3-4 H. w Departamencie Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11 I. w pomieszczeniach Departamentu Sportu, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Referatów Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, Pełnomocnika Prezydenta ds. organizacji pozarządowych, Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów przy ul. Czerwonego Krzyża 2 J. w budynku Brama Targowa ul. Stary Rynek K. w budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25 2) Zakres zamówienia Części 2. obejmuje utrzymanie czystości w budynku Elbląskiego Parku Technologicznego: a) sprzątanie budynku Elbląskiego Parku Technologicznego, mycie okien, szklenia wind, przeszklenia drzwi i sal, zimowe utrzymanie parkingu, b) mycie szklanej fasady budynku. 3) Zakres zamówienia Części 3. obejmuje utrzymanie czystości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu: a) sprzątaniu pomieszczeń biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu, przy ul. Winnej 9, b) całorocznym bieżącym utrzymaniu porządku i czystości wokół budynku położonego w Elblągu przy ul Winnej 9, c) zimowym utrzymaniu chodnika, w tym utrzymanie chodnika wzdłuż nieruchomości od strony ul. Winnej z dojściem do budynku oraz utrzymanie chodnika wzdłuż nieruchomości od strony ul. Zacisze z dojściem do budynku, d) odśnieżanie chodnika wzdłuż nieruchomości wraz z dojściami do budynku oraz parkingu i przylegającego do tego parkingu chodnika. 3. Przedmiot zamówienia Części 1. zamówienia - Usługa utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach przyległych: 3.1. Sprzątanie codzienne obejmować będzie: A. budynek główny przy ul. Łączności 1: 1) pokoje biurowe 2) sale konferencyjne: nr 300, 300A 3) toalety 4) ciągi komunikacyjne pomieszczenia Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych pomieszczenia Departament Urbanistyki i Architektury (wejście od ul. Łączności 1) B. pomieszczenia w budynku nowego skrzydła UM - wejście od ulicy Kosynierów Gdyńskich 24: 1) pokoje biurowe 2) toalety 3) ciąg komunikacyjny C. pomieszczenia w budynku przy ul. Łączności 2: 1) pokoje biurowe 2) toalety 3) pomieszczenie socjalne 4) ciąg komunikacyjny D. pomieszczenia MODGiK przy ul. Tysiąclecia 11 1) pokoje biurowe 2) 1 toaleta 3) Korytarz E. pomieszczenia w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42 (Departament Społeczny) 1) pokoje biurowe 2) 3 toalety 3) ciąg komunikacyjny F. pomieszczenia Referatu Obsługi Kierowców w budynku PKS przy Pl. Dworcowym 4 1) 6 pomieszczeń biurowych 2) sala obsługi 3) pomieszczenie socjalne 4) pomieszczenia archiwum 5) poczekalnia 6) toaleta G. pomieszczenia w budynku przy ul. Św. Ducha 3- 4 (Kamieniczki) 1) pomieszczenie biurowe 2) pomieszczenia gospodarcze, szatnia 3) toalety 4) sala ślubów 5) ciągi komunikacyjne 6) teren przyległy od strony wejścia do budynku H. pomieszczenia Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11 1) 11 pomieszczeń biurowych 2) sala obsługi 3) poczekalnia 4) 2 pomieszczenie socjalne 5) 3 toalety 6) korytarz 7) schody do wejścia głównego i wejścia pracowników oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych 8) pomieszczenie ochrony Łącznie ok.353 m2, w tym: ok.112 m2 tarkett, ok.177 m2 gres, ok. 64 m2 PCV. I. pomieszczenia Departamentu Sportu, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Referatów Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, Pełnomocnika Prezydenta ds. organizacji pozarządowych, Miejskiego Rzecznika Konsumentów przy ul. Czerwonego Krzyża 2 w Elblągu 1) 18 pomieszczeń biurowych 2) ciągi komunikacyjny 3) toalety 4) teren przyległy J. teren przyległy do budynku Bramy Targowej ul. Stary Rynek - 158 m2 K. pomieszczenia budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25 1) 20 pomieszczeń biurowych o łącznej pow. ok. 503 m2 2) przestrzeń wystawowa o łącznej pow. ok. 226 m2 3) ciągi komunikacyjne o łącznej pow. ok. 766 m2 4) klatki schodowe o łącznej pow. ok. 186 m2 5) 8 pomieszczeń sanitarnych o łącznej pow. ok. 54 m2 6) 5 pomieszczeń gospodarczych o łącznej pow. ok. 39 m2 7) teren przyległy do budynku Ratusza Staromiejskiego Łączna powierzchnia pomieszczeń do sprzątania codziennego, z wyłączeniem budynków Ratusza Staromiejskiego i Departamentu Świadczeń Rodzinnych: 11099,50 m?, w tym: ok. 477 m2 powierzchni pokrytej panelami podłogowymi, ok. 939 m2 powierzchni pokrytej klepką drewnianą, parkietem, ok. 17 m2 powierzchni pokrytej deskami, ok. 1224 m2 powierzchni pokrytej kostką i płytami granitowymi, ok. 4546 m2 powierzchni pokrytej wykładziną dywanową, ok. 1274 m2 powierzchni pokrytej wykładziną typu tarkett, ok. 2301,50 m2 powierzchni pokrytej lastrykiem, ok. 50 m2 powierzchni pokrytej PCV, ok. 185 m2 pow. pokrytej gresem, 22 m2 powierzchni pokrytej panelami drewnianymi i ok. łącznie 64 m2 posadzki pokrytej innymi rodzajami pokryć. Łączna powierzchnia sprzątania codziennego obejmuje: - pokoje biurowe - ok. 6550 m2, w tym ok.: 67,77% wykładziny dywanowe, 4439 m2 11,85% parkiet, 776 m2 13,11% wykładzina tarkett, 859 m2 6,93% PCV, gres i panele podłogowe, 454 m2 0,34% Panele drewniane - 22 m2 - toalety - ok. 325 m2 - gres i lastriko - gospodarcze - 55,50 m2, w tym ok.: 63,10% gres 35 m2 30,60% płyty granitowe 17 m2 6,30% Lastriko - 3,5 m2 - sale konferencyjne pokryte parkietem ok. 93 m2 - pomieszczenia wystawowe - ok. 226 m? pokryte płytami granitowymi - ciągi, pomieszczenia oraz obszary o charakterze komunikacyjnym - ok. 3850 m2, w tym ok.: 53,80% lastriko 2073 m2 1,2% klepka drewniania 45 m2 2% gres 76 m2 25,50% płyty i kostka granitowe 981 m2 2,8% wykładzina dywanowa 107 m2 10,80% wykładzina typu tarkett 415 m2 1,20% panele podłogowe 47 m2 0,60% Parkiet - 25 m2 0,40% Podłoga z desek - 17 m2 1,70% inne 64 m2 Tereny przyległe do obiektów Urzędu Miejskiego - ok. 850 m2: Brama Targowa - ok. 158 m2 Kamieniczki - ok. 106 m2 Ratusz Staromiejski - ok. 478 m2 Budynek Czerwonego Krzyża 2 - ok. 70 m2 Pomieszczenia MODGiK przy ul. Tysiąclecia 11 - ok. 38 m2 3.2. Sprzątanie 2 razy w tygodniu: A. budynek główny przy ul. Łączności 1 (każdorazowo przed i po sesji Rady Miejskiej): 1) sala 301 o pow. ok. 257 m2 G. pomieszczenia w budynku przy ul. Św. Ducha 3-4: 1) sala ślubów o pow. ok. 141 m2 2) pomieszczenie biurowe o pow. ok. 15 m2 3) sień zabytkowa o pow. ok. - 139 m2 4) toalety o łącznej pow. ok. 35 m2 (5 oczka) 5) szatnia o pow. ok. - 32 m2 6) pomieszczenie gospodarcze i gastronomiczne o łącznej pow. ok. 53 m2 7) ciąg komunikacyjny o łącznej pow. ok.: 100 m2 schody, obejmujący przedproża, hol, klatkę schodową, przedsionek, 8) schody i antresola - 69 m2 termin sprzątania każdorazowo ustalony z Urzędem Stanu Cywilnego zgodne z harmonogramem udzielania ślubów. K. pomieszczenia budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25: 1) 1 pomieszczenie biurowe o łącznej pow. ok. 36 m2 2) 4 sale wielofunkcyjne o łącznej pow. ok. 504 m2 3) 5 pomieszczeń sanitarnych o łącznej pow. ok. 20 m2 4) 9 pomieszczeń gospodarczych o łącznej pow. ok. 117 m2 5) 4 pokoje gościnne o łącznej pow. ok. 95 m2 L. Pomieszczenia (schody i taras widokowy) w budynku Brama Targowa - 137 m2 Łączna powierzchnia pomieszczeń do sprzątania 2 razy w tygodniu: 1613 m2, z czego: ok. 20 m2 posadzki cementowej, ok. 415 m2 powierzchni pokrytej klepką drewnianą, parkietem, ok. 330 m2 powierzchni pokrytej gresem, ok. 128 m2 powierzchni płytami granitowymi, ok. 139 m2 posadzki pokrytej płytami marmurowymi, ok. 566 m2 powierzchni pokrytej wykładziną dywanową, ok. 15 m2 panele podłogowe. Łączna powierzchnia sprzątania 2 razy w tygodniu obejmuje: 1) pokój biurowy o pow. ok. 36 m2 pokrytej płytami granitowymi 2) pomieszczenie biurowe o pow. ok. 15 m2 panele podłogowe 3) sala ślubów o pow. ok. 141 m2 pokrytej parkietem, 4) pomieszczenie sanitarne o łącznej pow. ok. 51 m2 pokrytej gresem 5) gospodarcze o łącznej pow. 223 m2, w tym ok.: 9% posadzka cementowa, 20 m2 91% gres, 203 m2 6) sale konferencyjne o łącznej pow. ok. 761 m2, w tym ok.: 61,90% wykładziny dywanowe 471 m2 26% parkiet 198 m2 12,10% płyty granitowe 92 m2 7) pomieszczenia gościnne o łącznej pow. ok. 95 m2, pokrytej wykładziną dywanową 8) ciągi, pomieszczenia oraz obszary o charakterze komunikacyjnym o łącznej pow. ok. 291 m2, tym ok.: 26,10% klepka drewniana 76 m2 26,10% gres 76 m2 47,80% płyty marmurowe 139 m2 3.3. Sprzątanie 1 raz w tygodniu: budynek główny przy ul. Łączności 1: magazyn materiałów biurowych - wykładzina PCV i posadzka betonowa o łącznej powierzchni 103,10 m2 3.4. Sprzątanie 1 raz w miesiącu: H. pomieszczenia Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11 1) archiwum 2) schody prowadzące do archiwum Łącznie ok. 90 m2 (gres). K. pomieszczenia budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25: 1) 7 pomieszczeń technicznych o łącznej pow. ok. 473 m2 2) ciąg komunikacyjny - schody techniczne o pow. ok. 7 m2 3) dach szklany podwieszany nad wejściem bocznym do budynku 4) szyb przeszklony windy (od strony zewnętrznej) Łączna powierzchnia do sprzątania 1 raz w miesiącu: ok. 570 m2, z czego: posadzka betonowa 473 m2, gres 97 m2. 3.5. Sprzątanie 1 raz na pół roku: Archiwa: 1) ksiąg poniemieckich i dokumentów zbiorczych (USC) 2) Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, 3) Urzędu Miejskiego 4) Departamentu Spraw Obywatelskich 5) przy ul. Czerwonego Krzyża 2 oraz klatka schodowa i schody Łączna powierzchnia pomieszczeń do sprzątania 1 raz na pół roku: ok. 402 m2 - posadzki betonowe, lastriko, gress. 3.6. Mycie okien i szklenia wind 4 razy w roku, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym: 1) okna i przeszklenia parteru w budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25 (lit. K wykazu) oraz okien w pokojach gościnnych, 2) przeszklenia szybów windowych od strony wewnętrznej oraz kabin przeszklonych od strony zewnętrznej w budynku Ratusza Staromiejskiego oraz budynku przy ul. Łączności 1. Mycie wewnętrznych powierzchni windy wymaga udziału osoby uprawnionej do obsługi windy. Łączna powierzchnia okien i przeszkleń do mycia 4 razy w roku wynosi ok. 343 m2, w tym: 1) ok. 41 m2 okien z szybami zespolonymi, 2) ok. 161 m2 ścianek i drzwi przeszklonych, 3) ok. 21 m2 przeszkleń elewacyjnych, 4) ok. 120 m2 przeszkleń szybów windowych. 3.7. Mycie okien 2 razy w roku, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym: 1) pozostałe okna i przeszklenia w budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25 (lit. K wykazu), mycie okien i przeszkleń elewacyjnych - wymagać może pracy z podnośnika lub rusztowania, 2) w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 i w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 24 (lit. A, B wykazu) - wszystkie okna, drzwi przeszklone, ścianki przeszklone (w Sali Sesyjnej wymagane mycie okien z rusztowania lub podnośnika wewnętrznie i zewnętrznie), 3) w budynku ul. Łączności 2 (lit. C wykazu) - wszystkie okna - mycie wymaga pracy z podnośnika lub rusztowania, 4) w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Tysiąclecia 11 w Elblągu (lit. D wykazu) - wszystkie okna w zajmowanych pomieszczeniach, 5) w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42 - Departament Społeczny (lit. E wykazu) - wszystkie okna w zajmowanych pomieszczeniach, 6) w budynku przy Pl. Dworcowym 4 (lit. F wykazu) - wszystkie okna i elementy przeszklone w pomieszczeniach zajmowanych przez Referat Obsługi Kierowców, 7) w Kamieniczkach przy ul. Św. Ducha 3-4 (lit. G wykazu) - wszystkie okna w zajmowanych pomieszczeniach, 8) w pomieszczeniach Departamentu Świadczeń Rodzinnych (lit. H wykazu) - wszystkie okna w zajmowanych pomieszczeniach, 9) w pomieszczeniach przy ul. Czerwonego Krzyża 2 (lit. I wykazu) - wszystkie okna w zajmowanych pomieszczeniach, 10) wszystkie okna i przeszklenia w Bramie Targowej (lit. J wykazu). Łączna powierzchnia okien i przeszkleń do mycia wynosi ok. 3.694 m2, w tym: 1) ok. 3344 m2 okien z szybami zespolonymi w tym ścianki i drzwi przeszklone, 2) ok. 477 m2 okna skrzynkowe, 3.8. Ogół prac porządkowych wykonywanych obejmować będzie następujący zakres czynności: 1) odkurzanie dywanów, wykładzin podłogowych, tapicerowanych mebli, 2) czyszczenie powierzchni podłogowych (zgodnie z zaleceniem lub instrukcją), 3) czyszczenie i wycieranie kurzu z powierzchni biurek, szaf, szafek i innego sprzętu biurowego, a także parapetów okiennych, pulpitów, drzwi, ościeżnic, listew ściennych, lamp, balustrad schodowych itp., 4) ostrożne i delikatne czyszczenie sprzętu komputerowego przy zachowaniu należytej staranności (bez monitorów ciekłokrystalicznych), 5) opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci oraz wyposażanie ich w worki na śmieci, 6) mycie okien i drzwi, 7) opróżnianie pojemników niszczarek oraz wyposażanie ich w odpowiednie worki na ścinki, 8) obmiatanie ścian i sufitów z kurzu i pajęczyn, 9) mycie grzejników po zakończeniu okresu grzewczego, 10) czyszczenie mebli tapicerowanych (1 raz w roku), 11) mycie podłogi z nabłyszczaniem w holu przy gabinetach Władz Miasta oraz w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w gabinetach Dyrektorów i w sekretariacie, 12) mycie maszynowe ciągów komunikacyjnych - codziennie, 13) porządkowanie i dezynfekcja toalet, czyszczenie glazury łazienkowej, armatury, luster wiszących, z użyciem właściwych środków chemicznych do danego rodzaju nawierzchni (w tym środkami do usuwania kamienia), 14) raz dziennie nacieranie blatów, w sali obsługi, środkiem dezynfekującym w Departamencie Świadczeń Rodzinnych, 15) wyposażanie i uzupełnianie na bieżąco wszystkich toalet w papier toaletowy dwuwarstwowy biały (duża rolka), ręczniczki papierowe białe, mydło w płynie i w środki zapachowe. Łączna liczba pojemników na papier 78 sztuk w tym 7 na małe rolki, pojemników na mydło 61 sztuk, 25 sztuk pojemników na ręczniki papierowe, w tym 2 na papier w listkach i 2 na papier rolowany, 16) udrażnianie urządzeń sanitarnych w zakresie podstawowym (przetykanie z użyciem środków chemicznych), 17) codzienne utrzymanie w należytym stanie gablot ogłoszeniowych umieszczonych na korytarzach (polerowanie przeszkleń i odkurzanie), 18) czyszczenie i pranie wykładzin dywanowych (2 razy w roku), 19) usuwanie, w miarę potrzeb, plam z wykładziny dywanowej, 20) w archiwach: odkurzanie dokumentów, odkurzanie sprzętów, ścian, czyszczenie podłóg, 21) mycie 9 lodówek w pomieszczeniach Ratusza Staromiejskiego nie rzadziej niż co 2 tygodnie, 22) zmiana pościeli w pokojach gościnnych Ratusza Staromiejskiego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co 2 tygodnie, 3.9. Ponadto, w zakres usług dotyczących całości zadania wchodzi: 1) przeprowadzenie raz na kwartał pokrycia akrylem, a co dwa tygodnie polerowanie wykładziny typu tarkett w niżej wymienionych pomieszczeniach: a) pokój 121 kasa - poczekalnia b) hol Referatu Obsługi Kierowców w budynku dworca PKS przy Pl. Dworcowym 4, c) hol Departamentu Spraw Obywatelskich budynek przy ul. Kosynierów Gdyńskich 24, Łączna powierzchnia pokryta wykładziną tarkett wynosi 205 m2. 2) pranie żaluzji pionowych - 2 razy w roku - pranie na miejscu bez demontażu z okien (ok. 600 m2), 3) dwa razy w ciągu roku przeprowadzanie krystalizacji posadzki marmurowej w zabytkowej sieni w Kamieniczkach, 4) codzienne utrzymanie w czystości wejść do wszystkich budynków, wejść do wind, codzienne mycie przeszkleń w drzwiach wejściowych do budynku Urzędu i Ratusza Staromiejskiego oraz w drzwiach wahadłowych na poziomie parteru budynku głównego, w drzwiach wejściowych do Biura Obsługi Interesanta i w drzwiach wejściowych do Departamentu Spraw Obywatelskich, 5) odśnieżanie dojścia do wejść budynków, przynależnych miejsc parkingowych i schodów zewnętrznych, a także komunikacji zewnętrznej w obrębie terenu przynależnego do budynków: a) przy ul. Łączności 2, lit. C wykazu budynków, b) Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Tysiąclecia 11, lit. D wykazu budynków, c) Kamieniczki przy ul. Św. Ducha 3-4, lit. G wykazu budynków, d) Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11, lit. H wykazu budynków, e) przy ul. Czerwonego Krzyża 2, lit. I wykazu budynków, f) Bramy Targowej przy ul. Stary Rynek, lit. J wykazu budynków, g) Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25, lit. K wykazu budynków. Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 1 do wzoru umowy dla części 1. zamówienia Zakres i warunki usługi utrzymania czystości w wykazanych poniżej budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach przyległych - ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. Wymagania i warunki wykonania Części 1. zamówienia zawiera SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia Części 2. zamówienia - Usługa utrzymania czystości w budynku Elbląskiego Parku Technologicznego: 4.1. Sprzątanie trzy razy w tygodniu obejmować będzie: a) pokoje biurowe b) pomieszczenia laboratoryjne: c) sale konferencyjne d) toalety: e) aneksy kuchenne f) ciągi komunikacyjne Łączna powierzchnia pomieszczeń do sprzątania trzy razy w tygodniu wynosi: 2927,0 m2, pokryta: - gres 1013 m2 - płyta kamienna 421 m2 - pvc 63 m2 - terrakota 410 m2 - wykładzina dywanowa 1020 m2 4.2. Sprzątanie 1 raz na pół roku: Pomieszczenia techniczne: - Pomieszczenia central wentylacyjnych 406, 409, 423 - pomieszczenia agregatów chłodniczych 407, 417 Łączna powierzchnia pomieszczeń do sprzątania 1 raz na pół roku: 533,0 m2 - posadzki betonowe malowane. 4.3. Mycie okien, szklenia wind od strony zewnętrznej, przeszklenia drzwi i sal 2 razy w roku, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym: Łączna powierzchnia okien i przeszkleń do mycia jeden raz w roku wynosi obustronnie ok. 1045 m2,w tym: - ok. 410 m2 okien z szybami zespolonymi, - ok. 195 m2 ścianek i drzwi przeszklonych, - ok. 440 m2 przeszkleń szybów windowych. 4.4. Mycie szklanej fasady zewnętrznej 2 razy w roku, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Łączna obustronna powierzchnia szklanej fasady wynosi ok.3464 m2 4.5. Zimowe utrzymanie parkingu przy EPT: Odśnieżanie ulicy Stanisława Sulimy, od ronda do budynku transformatora wraz z przyległymi parkingami. Powierzchnia jezdni wraz z miejscami do parkowania wynosi ok. 3900 m2, powierzchnia chodników ok. 1000 m2. W przypadku wystąpienia opadów śniegu, odśnieżanie wszystkich wymienionych powierzchni należy wykonać w dni: od poniedziałku do piątku, rano do godz. 6.30. W dni wolne od pracy w zależności od potrzeb, po ustaniu opadów lub na telefoniczne zgłoszenie administratora EPT. W razie wystąpienia śliskości jezdni lub chodników, należy wymienione powierzchnie niezwłocznie posypać mieszanką soli z piaskiem. Po zakończeniu okresu zimowego należy niezwłocznie uprzątnąć piasek z jezdni, chodników, i miejsc parkingowych. 4.6. Ogół prac porządkowych wykonywanych trzy razy w tygodniu obejmować będzie następujący zakres czynności: a) czyszczenie powierzchni podłogowych, b) czyszczenie i wycieranie kurzu z powierzchni biurek, szaf, szafek i innego sprzętu biurowego, a także parapetów okiennych, pulpitów, drzwi, ościeżnic, listew ściennych, lamp, balustrad schodowych itp., c) ostrożne i delikatne czyszczenie sprzętu komputerowego przy zachowaniu należytej staranności (bez monitorów ciekłokrystalicznych), d) opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci oraz wyposażanie ich w worki na śmieci, e) mycie okien i drzwi, f) opróżnianie pojemników niszczarek oraz wyposażanie ich w odpowiednie worki na ścinki, g) obmiatanie ścian i sufitów z kurzu i pajęczyn, h) mycie grzejników po zakończeniu okresu grzewczego, i) mycie maszynowe ciągów komunikacyjnych - 2 razy w tygodniu j) porządkowanie i dezynfekcja toalet, czyszczenie glazury łazienkowej, armatury, luster, z użyciem właściwych środków chemicznych do danego rodzaju nawierzchni (w tym środkami do usuwania kamienia), k) wyposażanie wszystkich toalet w papier toaletowy co najmniej dwuwarstwowy biały (duża rolka), ręczniczki papierowe w listkach białe, mydło w płynie i w miarę potrzeb w środki zapachowe i dezynfekujące. Łączna liczba zainstalowanych u zamawiającego pojemników na papier- 30, pojemników na mydło- 37, pojemników na ręczniki papierowe w listkach -23. l) udrażnianie urządzeń sanitarnych w zakresie podstawowym (przetykanie z użyciem środków chemicznych), m) usuwanie, w miarę potrzeb, plam z wykładziny dywanowej, oraz tapicerki n) odkurzanie dywanów, wykładzin podłogowych, tapicerki, 4.7. Ponadto, w zakres usług dotyczących całości zadania wchodzi: a) bieżące utrzymanie w czystości wejść do budynku, drzwi wejściowych budynku. 4.8. Usługę sprzątania należy wykonywać w pomieszczeniach 201 do 217 w godzinach pracy laboratorium czyli między godz. 8.00 a 15.00, w pozostałych pomieszczeniach budynku po godz. 15.30. Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 1 do wzoru umowy dla części 2. zamówienia Zakres i warunki usługi utrzymania czystości w budynku Elbląskiego Parku Technologicznego - ZAŁACZNIK NR 3 do SIWZ. Wymagania i warunki wykonania Części 2. zamówienia zawiera SIWZ. 5. Przedmiot zamówienia Części 3. zamówienia - Usługa utrzymania czystości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu: 5.1. Sprzątanie codzienne obejmować będzie: A. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu przy ul. Winnej 9: Łączna powierzchnia: 1.494,80 m.kw. oraz 2 tarasy o łącznej powierzchni 40 m.kw.: a) 46 pokoi biurowych - 836,6 mkw z wykładziną typu tarkett b) 2 pokoje biurowe - 35,6 mkw z wykładziną dywanową, c) 3 korytarze - 214 mkw z wykładziną typu tarkett, d) 1 łazienka oraz 16 toalet (w tym 23 umywalki, 19 sedesów i 1 kabina prysznicowa) - łącznie 102 mkw z wykładziną typu terakota, e) 1 sala konferencyjna - 69,1 mkw z wykładziną typu tarkett, f) 2 klatki schodowe oraz 1 wiatrołap - 229,4 mkw z wykładziną typu terakota, g) 2 pomieszczenia gospodarcze - 8,1 mkw z wykładziną typu terakota, h) 2 tarasy - 40 mkw z wykładziną typu terakota. B. Teren przyległy do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu przy ul. Winnej 9: a) chodnik o łącznej powierzchni 136,50 mkw, b) parking o powierzchni 306 mkw, c) chodnik o powierzchni 27 mkw. przylegający do parkingu. C. 112 okien o łącznej powierzchni 156,82 m.kw. (w tym 29 okien połaciowych o łącznej powierzchni 27,76 m.kw.) oraz 13 drzwi balkonowych o łącznej powierzchni 27,5 m.kw. Ogółem łączna powierzchnia okien i drzwi balkonowych (czyszczenie dwustronne): 368,64 m.kw. 5.2. Szczegółowy zakres usług oraz terminy ich wykonywania: a) sprzątanie w dni robocze pomieszczeń biurowych (w godzinach od 15.30 do 19.00, oprócz pomieszczeń kasy - w godzinach od 14.00 do 15.30): - zamiatanie i zmywanie powierzchni podłogowych oraz czyszczenie wykładzin dywanowych, - wycieranie kurzu z mebli, parapetów i urządzeń biurowych, listew ściennych, drzwi i przeszkleń itp., - obmiatanie ścian i sufitów z kurzu i pajęczyn, - opróżnianie i czyszczenie pojemników na śmieci oraz wyposażanie ich w worki na śmieci, b) sprzątanie w dni robocze toalet (w godzinach od 15.30 do 19.00): - dezynfekcja i mycie muszli klozetowych oraz pisuarów, - czyszczenie luster, - czyszczenie umywalek i armatury, - czyszczenie glazury łazienkowej, - zamiatanie i zmywanie powierzchni podłogowych, - wycieranie kurzu z parapetów, listew ściennych, drzwi i przeszkleń, itp. - obmiatanie ścian i sufitów z kurzu i pajęczyn, - opróżnianie i czyszczenie pojemników na śmieci oraz wyposażanie ich w worki na śmieci, - wyposażanie w miarę potrzeb: * pojemników na ręczniki we wkłady: ręczniki papierowe zielone, składane, jednowarstwowe, o wymiarach 330 mm x 250 mm; * pojemników na papier toaletowy we wkłady: papier toaletowy w rolce, jednowarstwowy, o średnicy 190 mm, wymiarach 245m x 95 mm, gramaturze 27 g/mkw., * pojemników na mydło w płynie we wkłady: mydło w płynie z gliceryną. c) sprzątanie w dni robocze korytarzy, klatek schodowych, wiatrołapów i pozostałych pomieszczeń (w godzinach od 15.30 do 19.00): - zamiatanie i zmywanie powierzchni podłogowych, - wycieranie kurzu z parapetów, listew ściennych, poręczy, drzwi i przeszkleń itp. - obmiatanie ścian i sufitów z kurzu i pajęczyn, d) wykonywanie pozostałych prac wewnętrznych (w godzinach od 15.30 do 19.00): - mycie powierzchni drzwi oraz poręczy - w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc, - pranie żaluzji pionowych - 1 raz w roku, - mycie okien i drzwi balkonowych (framug, szyb i ram okiennych od zewnątrz i od wewnątrz) - 2 razy w roku, - pranie tapicerki - 1 raz w roku, - mycie grzejników - po zakończeniu sezonu grzewczego, - pastowanie i polerowanie posadzek - 1 raz na kwartał, - akrylowanie tarkettu - 2 razy w roku, - mycie maszynowe ciągów komunikacyjnych - 2 razy do roku, - czyszczenie wykładzin dywanowych - 2 razy do roku, - sprzątanie tarasów - w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc. e) zapewnienie stałej obsługi porządkowej w formie serwisu dziennego w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00, obejmujące: - bieżące zamiatanie i zmywanie ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i windy, a także ewentualne sprzątanie innych pomieszczeń w przypadku nagłej konieczności utrzymania czystości, - całoroczne bieżące utrzymanie porządku i czystości wokół budynku położonego w Elblągu, przy ul. Winnej 9, - zimowe utrzymanie chodnika o łącznej powierzchni 136,50 mkw., w tym utrzymanie chodnika wzdłuż nieruchomości od strony ul. Winnej z dojściem do budynku o powierzchni 126 mkw. oraz utrzymanie chodnika wzdłuż nieruchomości od strony ul. Zacisze z dojściem do budynku o powierzchni 10,50 mkw. (obejmującego odśnieżanie, posypanie materiałem szorstkim, usunięcie błota pośniegowego, skucie lodu itp.). 5.3. Odśnieżanie zapewnienie odśnieżenia - na żądanie Zamawiającego, w przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu: chodnika o łącznej powierzchni 136,50 mkw., w tym utrzymanie chodnika wzdłuż nieruchomości od strony ul. Winnej z dojściem do budynku o powierzchni 126 mkw. oraz utrzymanie chodnika wzdłuż nieruchomości od strony ul. Zacisze z dojściem do budynku o powierzchni 10,50 mkw., a także parkingu o powierzchni 306 mkw. i przylegającego do tego parkingu chodnika o powierzchni 27 mkw. (odejmującego odśnieżanie - w tym maszynowe, posypanie materiałem szorstkim, usunięcie błota pośniegowego, skucie lodu itp.). Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 1 do wzoru umowy dla części 3. zamówienia Zakres i warunki usługi utrzymania czystości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu - ZAŁACZNIK NR 3 do SIWZ. Wymagania i warunki wykonania Części 3. zamówienia zawiera SIWZ. 6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w pomieszczeniach w celu zapoznania się z warunkami wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu telefonicznym: dla części 1. z Panem Janem Wątrobą - tel. 55 239 32 01, kom. 602 457 412, dla części 2. z Panem Jerzym Budzyńskim - tel. 55 237 47 63 dla części 3. z Panią Leokadią Niemczyk - tel. 55 230 60 06 W przypadku nie dokonania wizji lokalnej mimo wyraźnej sugestii Zamawiającego wszelkie roszczenia Wykonawców uzasadniane nieznajomością obszaru realizacji usługi lub błędną interpretacją zakresu usługi nie będą uznawane. 7. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909112008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: Część 1. zamówienia: 13 000,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy złotych), Część 2. zamówienia: 3 500,00 złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych), Część 3. zamówienia: 2 500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy NR 13 1030 1218 0000 0000 9030 1632 Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy zdeponować w sekretariacie Departamentu Księgowości Urzędu Miejskiego w Elblągu 2. Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umelblag.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach