Przetargi.pl
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Rzeszowie i Sekcji Zamiejscowych w 2021 i 2022 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-001 Rzeszów, Asnyka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (17) 853-78-66 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-01-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
  Asnyka 7
  35-001 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. (17) 853-78-66, fax. -
  REGON: 36784953800145
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kowr.eb2b.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Rzeszowie i Sekcji Zamiejscowych w 2021 i 2022 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości budynku/lokalach biurowych użytkowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie, wraz z dostawą środków czystości w roku 2021 i 2022. Zamówienie podzielone jest na 3 części. Każda z części przypisana jest do jednostki organizacyjnej Oddział, tj.: Część 1 – kompleksowa usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach siedziby Oddziału Terenowego KOWR w Rzeszowie przy ul. A. Asnyka 7. Część 2 – kompleksowa usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach siedziby Sekcji Zamiejscowej Oddziału Terenowego KOWR w Trzebownisku i archiwum, Trzebownisko 616A/10, wraz z zamknięciem lokalu i uzbrojeniem instalacji alarmowej. Część 3 – kompleksowa usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach siedziby Sekcji Zamiejscowej Oddziału Terenowego KOWR w Przemyślu przy ul. Borelowskiego 7, wraz z zamknięciem lokalu i uzbrojeniem instalacji alarmowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach