Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU I PRZECHOWYWANIA ZWŁOK DLA POTRZEB PROKURATUR OKRĘGU KIELECKIEGO

Prokuratura Okręgowa w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25352 Kielce, ul. Mickiewicza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3649941, 3649974 , fax. 413 649 994
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Kielcach
  ul. Mickiewicza 7
  25352 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3649941, 3649974, fax. 413 649 994
  REGON: 31300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU I PRZECHOWYWANIA ZWŁOK DLA POTRZEB PROKURATUR OKRĘGU KIELECKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok dla potrzeb prokuratur okręgu kieleckiego. Wykaz prokuratur dla których będą świadczone usługi: a) Prokuratura Rejonowa Kielce Wschód i Kielce Zachód w Kielcach b) Prokuratura Rejonowa we Włoszczowie c) Prokuratura Rejonowa w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98370000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach