Przetargi.pl
Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Urszulin w roku szkolnym 2011/2012.

Gmina Urszulin ogłasza przetarg

 • Adres: 22-234 Urszulin, ul. Kwiatowa 35
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5713001 , fax. 082 5713001
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Urszulin
  ul. Kwiatowa 35 35
  22-234 Urszulin, woj. lubelskie
  tel. 082 5713001, fax. 082 5713001
  REGON: 11019787100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Urszulin w roku szkolnym 2011/2012.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe w zakresie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Urszulin w roku szkolnym 2011/2012. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych na poszczególne trasy przewozu. Trasa nr 1 Grabniak - Sumin - Kozubata - Borysik - Zabrodzie - Urszulin długość trasy 18 km, przewidywana liczba uczniów dowożonych - 35, w tym na odcinku: Grabniak - Urszulin ilość uczniów dowożonych 12 Sumin - Urszulin ilość uczniów dowożonych 10 Kozubata - Urszulin ilość uczniów dowożonych 5 Borysik - Urszulin ilość uczniów dowożonych 2 Zabrodzie - Urszulin ilość uczniów dowożonych 6 Trasa nr 2 Stare Załucze - Nowe Załucze - Dębowiec - Urszulin długość trasy 12 km, przewidywana liczba uczniów dowożonych - 25, w tym na odcinku : Stare Załucze - Urszulin ilość uczniów dowożonych 11 Nowe Załucze - Urszulin ilość uczniów dowożonych 8 Dębowiec - Urszulin ilość uczniów dowożonych 6 Trasa nr 3 Babsk - Wola Wereszczyńska - Jamniki - Łomnica - Zawadówka - Wola Wereszczyńska - Babsk - Urszulin długość trasy 20 km, przewidywana liczba uczniów dowożonych - 36, w tym na odcinku: Babsk - Wola Wereszczyńska ilość uczniów dowożonych 4 Jamniki - Wola Wereszczyńska ilość uczniów dowożonych 10 Jamniki - Urszulin ilość uczniów dowożonych 2 Łomnica - Wola Wereszczyńska ilość uczniów dowożonych 8 Łomnica - Urszulin ilość uczniów dowożonych 2 Zawadówka - Urszulin ilość uczniów dowożonych 4 Kol.Wola Wereszczyńska - Wola Wereszczyńska ilość uczniów dowożonych 1 Wola Wereszczyńska - Urszulin ilość uczniów dowożonych 1 Babsk - Urszulin ilość uczniów dowożonych 4 Trasa nr 4 Dominiczyn - Wytyczno - Wólka Wytycka - Wytyczno - Michałów - Urszulin długość trasy 16 km, przewidywana liczba uczniów dowożonych - 31 w tym na odcinku: Dominiczyn - Wytyczno ilość uczniów dowożonych 3 Wólka Wytycka - Wytyczno ilość uczniów dowożonych 7 Kol. Wytyczno - Wytyczno ilość uczniów dowożonych 3 Wólka Wytycka - Urszulin ilość uczniów dowożonych 2 Wytyczno - Urszulin ilość uczniów dowożonych 8 Michałów - Urszulin ilość uczniów dowożonych 8 Trasa nr 5 Wielkopole - Przymiarki - Wereszczyn - Sęków - Wereszczyn - Urszulin długość trasy 19 km, przewidywana liczba uczniów dowożonych - 19, w tym na odcinku: Wielkopole -Wereszczyn ilość uczniów dowożonych 6 Wielkopole - Urszulin ilość uczniów dowożonych 4 Przymiarki-Urszulin ilość uczniów dowożonych 2 Sęków- Wereszczyn ilość uczniów dowożonych 1 Sęków-Urszulin ilość uczniów dowożonych 1 Wereszczyn-Urszulin ilość uczniów dowożonych 5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ugurszulin.bip.mbnet.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach