Przetargi.pl
Świadczenie usług przewozowych w roku szkolnym 2022/2023 w zakresie dowozu uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, z terenu Gminy Jasienica...

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy ogłasza przetarg

 • Adres: 43-385 Jasienica, Jasienica
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 821 26 41 , fax. 33 821 26 41
 • Data zamieszczenia: 2022-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy
  Jasienica
  43-385 Jasienica, woj. śląskie
  tel. 33 821 26 41, fax. 33 821 26 41
  REGON: 070606308
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług przewozowych w roku szkolnym 2022/2023 w zakresie dowozu uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, z terenu Gminy Jasienica...
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych w roku szkolnym 2022/2023 w zakresie dowozu uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, z terenu Gminy Jasienica, do przedszkoli/szkół/ośrodków , objętych częścią nr 1 określoną w punkcie 2.1.1. SWZ dla postępowania DP.272.1.2022.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych w roku szkolnym 2022/2023 w zakresie dowozu uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, z terenu Gminy Jasienica, do przedszkoli/szkół/ośrodków , objętych częścią nr 2 określoną w punkcie 2.1.2. SWZ dla postępowania DP.272.1.2022.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych w roku szkolnym 2022/2023 w zakresie dowozu uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, z terenu Gminy Jasienica, do przedszkoli/szkół/ośrodków , objętych częścią nr 3 określoną w punkcie 2.1.3. SWZ dla postępowania DP.272.1.2022
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach