Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Koniecpol i odwóz do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2019/2020

Gmina Koniecpol ogłasza przetarg

 • Adres: 42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 35 51 881 , fax. 34 35 51 756
 • Data zamieszczenia: 2021-08-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koniecpol
  ul. Chrząstowska
  42-230 Koniecpol, woj. śląskie
  tel. 34 35 51 881, fax. 34 35 51 756
  REGON: 15139799000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.koniecpol.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Koniecpol i odwóz do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie dzieci i młodzieży do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Koniecpol i odwozie do miejsca zamieszkania po zakończonych zajęciach szkolnych w okresie od dnia 02.09.2019 r. do dnia 30.06.2020 r. z wyłączeniem dni wolnych od nauki szkolnej, na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w ramach świadczenia przewozów regularnych komunikacji zbiorowej, na podstawie biletów miesięcznych wystawianych dla każdego ucznia objętego dowozem. Zakres zamówienia obejmuje trasy, które szczegółowo określa załącznik do SIWZ nr 7. Liczba uczniów łącznie (dowóz i odwóz): 302 uczniów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach