Przetargi.pl
Zakup koparko - ładowarki

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-500 Będzin, ul. Paryska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2675275 w. 29 267-55-15 , fax. 322 673 617
 • Data zamieszczenia: 2021-08-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o.
  ul. Paryska 11
  42-500 Będzin, woj. śląskie
  tel. 032 2675275 w. 29 267-55-15, fax. 322 673 617
  REGON: 34530090000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.interpromex.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup koparko - ładowarki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki, wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2021r na potrzeby Przedsiębiorstwa Techniczno – Handlowo – Usługowego „INTERPROMEX” w Będzinie. 2. Koparko – ładowarka musi być fabrycznie nowa, nieużywana, kompletna, z homologacją umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie do ruchu na obszarze Polski oraz wolna od wad technicznych i prawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43261000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach