Przetargi.pl
Remont pomieszczeń w budynku głównym szkoły Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Akademii Umiejętności 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej
  Akademii Umiejętności 1
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  REGON: 000741370
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w budynku głównym szkoły Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w budynku głównym szkoły Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku – Białej. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie remontu pomieszczenia Sali nr 6 wraz z gabinetem, Sali nr 9 wraz z gabinetem, Sali nr 7, gabinetu nr 8, sekretariatu, gabinetu dyrektora oraz pomieszczenia socjalnego przy gabinecie dyrektora.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach