Przetargi.pl
Świadczenie usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia sp. z o.o.

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 47-303 Krapkowice, Os. XXX-Lecia
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 44 67 228 , fax. 77 44 59 826
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
  Os. XXX-Lecia 21
  47-303 Krapkowice, woj. opolskie
  tel. 77 44 67 228, fax. 77 44 59 826
  REGON: 16021349900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kcz.krapkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spólka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług pralniczych przez okres 12 m-cy, Szacunkowa ilość prania w okresie 12 m-cy wynosi około 53 000 kg. Dzierżawa bielizny szpitalnej tj. 120 kompletów pościeli (poszewka, poszwa i prtześcieradło0, 10 sztuk obłożenia operacyjnego, 100 kompletów ubrań operacyjnych. Dzierżawiona bielizna szpitalna ma być dostarczona do siedziby Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Odbieranie bielizny brudnej i dostarczanie bielizny czystej odbywać się będzie trzy razy w tygodniu Tj.: poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 7.00 do 14.00 środkiem transportu Wykonawcy z jednostek Zamawiającego: Nasz Szpital w Krapkowicach, os. XXX lecia 21, ZOL w Górażdżach, ul. Główna 23 oraz jeden raz w tygodniu tj.: środy z NAszej Przychodni w Krapkowicach, ul. Szkolna 7
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach