Przetargi.pl
Świadczenie usług polegających na wykonaniu kompleksowej obsługi serwisowej (kalibracja, przygotowanie do legalizacji, przegląd techniczny, konserwacja i ewentualna naprawa) mierników prędkości wraz z uzyskaniem świadectwa legalizacji/wzorcowania z Urzędu Miar lub akredytowanego laboratorium badawczego - laserowe mierniki prędkości

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Kwiatowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 47 7911491 , fax. 95 738 14 95
 • Data zamieszczenia: 2021-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  Kwiatowa 10
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 47 7911491 , fax. 95 738 14 95
  REGON: 21022150800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług polegających na wykonaniu kompleksowej obsługi serwisowej (kalibracja, przygotowanie do legalizacji, przegląd techniczny, konserwacja i ewentualna naprawa) mierników prędkości wraz z uzyskaniem świadectwa legalizacji/wzorcowania z Urzędu Miar lub akredytowanego laboratorium badawczego - laserowe mierniki prędkości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług polegających na wykonaniu kompleksowej obsługi serwisowej (kalibracja, przygotowanie do legalizacji, przegląd techniczny, konserwacja i ewentualna naprawa) mierników prędkości wraz z uzyskaniem świadectwa legalizacji/wzorcowania z Urzędu Miar lub akredytowanego laboratorium badawczego - laserowe mierniki prędkości
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50410000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach