Przetargi.pl
Zakup i dostawę licencji oprogramowania komputerowego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Kazimierza Jagiellończyka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 226 057 , fax. 957 224 652
 • Data zamieszczenia: 2021-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  Kazimierza Jagiellończyka 8b
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 957 226 057, fax. 957 224 652
  REGON: 58686200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-gorzowwlkp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawę licencji oprogramowania komputerowego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa licencji oprogramowania komputerowego w ilości 587 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48900000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną