Przetargi.pl
Świadczenie usług pielęgnacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie z Oddziałem Ścinawka Dolna 17

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 57-402 Nowa Ruda, ul. Parkowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-74 872 30 41 , fax. 0-74 873 30 66
 • Data zamieszczenia: 2021-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Parkowa 20
  57-402 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie
  tel. 0-74 872 30 41, fax. 0-74 873 30 66
  REGON: 56040800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dpsnowaruda.bip-info.org

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pielęgnacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie z Oddziałem Ścinawka Dolna 17
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowe i całodobowe organizowanie i udzielenie niezbędnych usług pielęgnacyjnych w zakresie długoterminowej opieki wkraczającej poza uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( z t.j zx 2019 r poz.1373 z późn zm)rozumianej jako świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wykonywane całodobowo w warunkach stacjonarnych przez wszystkie dni tygodnia dla 96 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie Oddział Ścinawka Dolna17.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85311000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach