Przetargi.pl
Świadczenie usług edukacyjnych na rzecz uczestników Ośrodków Kuratorskich

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, Krakowskie Przedmieście 76
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48 814781625
 • Data zamieszczenia: 2022-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
  Krakowskie Przedmieście 76
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48 814781625
  REGON: 060712314
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług edukacyjnych na rzecz uczestników Ośrodków Kuratorskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zadanie obejmuje świadczenie usług edukacyjnych polegających na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Lublinie.2. Zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą przez jedną osobę w okresie obowiązywania Umowy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023 r.3. Liczba świadczonych godzin przez okres obowiązywania umowy wynosić będzie 348 godzin.Na podstawie przewidzianego prawa opcji liczba świadczonych godzin może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 60 godzin w okresie obowiązywania umowy.Orientacyjna liczba świadczonych godzin w każdym miesiącu wynosić będzie od 30 do 45 godzin.Zajęcia w Ośrodku odbywają się w następujące dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, w godzinach od 14:00 do 19:00.Szczegółowe terminy świadczenia zajęć oraz liczba godzin podane zostaną przez Kierownika Ośrodka.1. Zadanie obejmuje świadczenie usług edukacyjnych polegających na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Lublinie.2. Zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą przez jedną osobę w okresie obowiązywania Umowy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023 r.3. Liczba świadczonych godzin przez okres obowiązywania umowy wynosić będzie 348 godzin.Na podstawie przewidzianego prawa opcji liczba świadczonych godzin może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 60 godzin w okresie obowiązywania umowy.Orientacyjna liczba świadczonych godzin w każdym miesiącu wynosić będzie od 30 do 45 godzin.Zajęcia w Ośrodku odbywają się w następujące dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, w godzinach od 14:00 do 19:00.1. Zadanie obejmuje świadczenie usług edukacyjnych polegających na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Lublinie.2. Zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą przez jedną osobę w okresie obowiązywania Umowy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023 r.3. Liczba świadczonych godzin przez okres obowiązywania umowy wynosić będzie 348 godzin.Na podstawie przewidzianego prawa opcji liczba świadczonych godzin może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 60 godzin w okresie obowiązywania umowy.Orientacyjna liczba świadczonych godzin w każdym miesiącu wynosić będzie od 30 do 45 godzin.Zajęcia w Ośrodku odbywają się w następujące dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, w godzinach od 14:00 do 19:00.Szczegółowe terminy świadczenia zajęć oraz liczba godzin podane zostaną przez Kierownika Ośrodka.1. Zadanie obejmuje świadczenie usług edukacyjnych z matematyki na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Lublinie.2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą przez jedną osobę w siedzibie Ośrodka, w okresie obowiązywania Umowy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 23 czerwca 2023 r.3. Liczba świadczonych godzin w okresie obowiązywania umowy wynosi 72 godziny, z tym że:• w miesiącu wrześniu 6 godzin,• w miesiącu październiku – 8 godzin,• w miesiącu listopadzie - 10 godzin,• w miesiącu grudniu – 4 godziny,• w miesiącu styczniu – 6 godzin,• w miesiącu lutym – 8 godzin,• w miesiącu marcu – 10 godzin,• w miesiącu kwietniu – 8 godzin,• w miesiącu maju – 8 godzin,• w miesiącu czerwcu – 4 godziny.Na podstawie przewidzianego prawa opcji liczba świadczonych godzin może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 15 godzin w okresie obowiązywania umowy.Szczegółowe terminy świadczenia zajęć podane zostaną przez Kierownika Ośrodka.1. Zadanie obejmuje świadczenie usług edukacyjnych z zakresu prowadzenia zajęć z psychoedukacji (pomoc psychologiczna) na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Lublinie.2. Zajęcia z zakresu psychoedukacji stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą przez jedną osobę w siedzibie Ośrodka, w okresie obowiązywania Umowy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 23 czerwca 2023 r.3. Liczba świadczonych godzin w okresie obowiązywania umowy wynosi 72 godziny, z tym że:• w miesiącu wrześniu 6 godzin,• w miesiącu październiku – 8 godzin,• w miesiącu listopadzie - 10 godzin,• w miesiącu grudniu – 4 godziny,• w miesiącu styczniu – 6 godzin,• w miesiącu lutym – 8 godzin,• w miesiącu marcu – 10 godzin,• w miesiącu kwietniu – 8 godzin,• w miesiącu maju – 8 godzin,• w miesiącu czerwcu – 4 godziny.Na podstawie przewidzianego prawa opcji liczba świadczonych godzin może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 15 godzin w okresie obowiązywania umowy.Szczegółowe terminy świadczenia zajęć podane zostaną przez Kierownika Ośrodka.1. Zadanie obejmuje świadczenie usług edukacyjnych z zakresu prowadzenia zajęć z socjoterapii na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Lublinie.2. Zajęcia z zakresu socjoterapii stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą przez jedną osobę w siedzibie Ośrodka w okresie obowiązywania Umowy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 23 czerwca 2023 r.3. Liczba świadczonych godzin w okresie obowiązywania umowy wynosi 72 godziny, z tym że:• w miesiącu wrześniu 6 godzin,• w miesiącu październiku – 8 godzin,• w miesiącu listopadzie - 10 godzin,• w miesiącu grudniu – 4 godziny,• w miesiącu styczniu – 6 godzin,• w miesiącu lutym – 8 godzin,• w miesiącu marcu – 10 godzin,• w miesiącu kwietniu – 8 godzin,• w miesiącu maju – 8 godzin,• w miesiącu czerwcu – 4 godziny.Na podstawie przewidzianego prawa opcji liczba świadczonych godzin może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 15 godzin w okresie obowiązywania umowy.Szczegółowe terminy świadczenia zajęć podane zostaną przez Kierownika Ośrodka.1. Zadanie obejmuje świadczenie usług z wychowania fizycznego na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Lublinie.2. Zajęcia z wychowania fizycznego stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą przez jedną osobę w okresie obowiązywania Umowy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 23 czerwca 2023 r.O miejscu prowadzenia zajęć decyduje Kierownik Ośrodka.3. Liczba świadczonych godzin w okresie obowiązywania umowy wynosi 72 godziny, z tym że:• w miesiącu wrześniu 6 godzin,• w miesiącu październiku – 8 godzin,• w miesiącu listopadzie - 10 godzin,• w miesiącu grudniu – 4 godziny,• w miesiącu styczniu – 6 godzin,• w miesiącu lutym – 8 godzin,• w miesiącu marcu – 10 godzin,• w miesiącu kwietniu – 8 godzin,• w miesiącu maju – 8 godzin,• w miesiącu czerwcu – 4 godziny.Na podstawie przewidzianego prawa opcji liczba świadczonych godzin może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 15 godzin w okresie obowiązywania umowy.Szczegółowe terminy świadczenia zajęć podane zostaną przez Kierownika Ośrodka.1. Zadanie obejmuje świadczenie usług z zajęć plastycznych na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Lublinie.2. Zajęcia z zajęć plastycznych stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą przez jedną osobę w siedzibie Ośrodka w okresie obowiązywania Umowy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 23 czerwca 2023 r.3. Liczba świadczonych godzin w okresie obowiązywania umowy wynosi 72 godziny, z tym że:• w miesiącu wrześniu 6 godzin,• w miesiącu październiku – 8 godzin,• w miesiącu listopadzie - 10 godzin,• w miesiącu grudniu – 4 godziny,• w miesiącu styczniu – 6 godzin,• w miesiącu lutym – 8 godzin,• w miesiącu marcu – 10 godzin,• w miesiącu kwietniu – 8 godzin,• w miesiącu maju – 8 godzin,• w miesiącu czerwcu – 4 godziny.Na podstawie przewidzianego prawa opcji liczba świadczonych godzin może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 15 godzin w okresie obowiązywania umowy.Szczegółowe terminy świadczenia zajęć podane zostaną przez Kierownika Ośrodka.1. Zadanie obejmuje świadczenie usług edukacyjnych polegających na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 w Lublinie.2. Zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą przez jedną osobę w okresie obowiązywania Umowy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023 r.3. Liczba świadczonych godzin przez okres obowiązywania umowy wynosić będzie 348 godzin.Na podstawie przewidzianego prawa opcji liczba świadczonych godzin może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 60 godzin w okresie obowiązywania umowy.Orientacyjna liczba świadczonych godzin w każdym miesiącu wynosić będzie od 30 do 45 godzin.Zajęcia w Ośrodku odbywają się w następujące dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, w godzinach od 14:00 do 19:00.Szczegółowe terminy świadczenia zajęć oraz liczba godzin podane zostaną przez Kierownika Ośrodka.1. Zadanie obejmuje świadczenie usług edukacyjnych polegających na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 w Lublinie.2. Zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą przez jedną osobę w okresie obowiązywania Umowy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023 r.3. Liczba świadczonych godzin przez okres obowiązywania umowy wynosić będzie 348 godzin.Na podstawie przewidzianego prawa opcji liczba świadczonych godzin może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 60 godzin w okresie obowiązywania umowy.Orientacyjna liczba świadczonych godzin w każdym miesiącu wynosić będzie od 30 do 45 godzin.Zajęcia w Ośrodku odbywają się w następujące dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, w godzinach od 14:00 do 19:00.Szczegółowe terminy świadczenia zajęć oraz liczba godzin podane zostaną przez Kierownika Ośrodka.1. Zadanie obejmuje świadczenie usług edukacyjnych polegających na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 w Lublinie.2. Zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą przez jedną osobę w okresie obowiązywania Umowy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023 r.3. Liczba świadczonych godzin przez okres obowiązywania umowy wynosić będzie 348 godzin.Na podstawie przewidzianego prawa opcji liczba świadczonych godzin może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 60 godzin w okresie obowiązywania umowy.Orientacyjna liczba świadczonych godzin w każdym miesiącu wynosić będzie od 30 do 45 godzin.Zajęcia w Ośrodku odbywają się w następujące dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, w godzinach od 14:00 do 19:00.Szczegółowe terminy świadczenia zajęć oraz liczba godzin podane zostaną przez Kierownika Ośrodka.. Zadanie obejmuje świadczenie usług edukacyjnych z języka niemieckiego na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 w Lublinie.2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą przez jedną osobę w siedzibie Ośrodka, w okresie obowiązywania Umowy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 23 czerwca 2023 r.3. Liczba świadczonych godzin w okresie obowiązywania umowy wynosi 68 godzin, z tym że:• w miesiącu wrześniu – 6 godzin• w miesiącu październiku - 8 godzin• w miesiącu listopadzie – 10 godzin• w miesiącu grudniu – 4 godziny• w miesiącu styczniu - 6 godzin• w miesiącu lutym – 4 godziny• w miesiącu marcu – 10 godzin• w miesiącu kwietniu – 8 godzin• w miesiącu maju – 8 godzin• w miesiącu czerwcu – 4 godzinyNa podstawie przewidzianego prawa opcji liczba świadczonych godzin może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 15 godzin w okresie obowiązywania umowy.Szczegółowe terminy świadczenia zajęć podane zostaną przez Kierownika Ośrodka.1. Zadanie obejmuje świadczenie usług edukacyjnych z matematyki na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 w Lublinie.2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą przez jedną osobę w siedzibie Ośrodka, w okresie obowiązywania Umowy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 23 czerwca 2023 r.3. Liczba świadczonych godzin w okresie obowiązywania umowy wynosi 68 godzin, z tym że:• w miesiącu wrześniu – 6 godzin• w miesiącu październiku - 8 godzin• w miesiącu listopadzie - 10 godzin• w miesiącu grudniu – 4 godziny• w miesiącu styczniu - 6 godzin• w miesiącu lutym – 4 godziny• w miesiącu marcu – 10 godzin• w miesiącu kwietniu – 8 godzin• w miesiącu maju – 8 godzin• w miesiącu czerwcu – 4 godzinyNa podstawie przewidzianego prawa opcji liczba świadczonych godzin może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 15 godzin w okresie obowiązywania umowy.Szczegółowe terminy świadczenia zajęć podane zostaną przez Kierownika Ośrodka.1. Zadanie obejmuje świadczenie usług z zajęć plastycznych na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 w Lublinie.2. Zajęcia z zajęć plastycznych stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą przez jedną osobę w siedzibie Ośrodka w okresie obowiązywania Umowy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 23 czerwca 2023 r.3. Liczba świadczonych godzin w okresie obowiązywania umowy wynosi 68 godzin, z tym że:• w miesiącu wrześniu – 6 godzin• w miesiącu październiku - 8 godzin• w miesiącu listopadzie – 10 godzin• w miesiącu grudniu – 4 godziny• w miesiącu styczniu - 6 godzin• w miesiącu lutym – 4 godziny• w miesiącu marcu – 10 godzin• w miesiącu kwietniu – 8 godzin• w miesiącu maju – 8 godzin• w miesiącu czerwcu – 4 godzinyNa podstawie przewidzianego prawa opcji liczba świadczonych godzin może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 15 godzin w okresie obowiązywania umowy.Szczegółowe terminy świadczenia zajęć podane zostaną przez Kierownika Ośrodka.1. Zadanie obejmuje świadczenie usług edukacyjnych z zakresu prowadzenia zajęć z psychoedukacji (pomoc psychologiczna) na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 w Lublinie.2. Zajęcia z zakresu psychoedukacji stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą przez jedną osobę w siedzibie Ośrodka, w okresie obowiązywania Umowy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 23 czerwca 2023 r.3. Liczba świadczonych godzin w okresie obowiązywania umowy wynosi 68 godzin, z tym że:• w miesiącu wrześniu - 6 godzin• w miesiącu październiku - 8 godzin• w miesiącu listopadzie – 10 godzin• w miesiącu grudniu – 4 godziny• w miesiącu styczniu - 6 godzin• w miesiącu lutym – 4 godziny• w miesiącu marcu – 10 godzin• w miesiącu kwietniu – 8 godzin• w miesiącu maju – 8 godzin• w miesiącu czerwcu – 4 godzinyNa podstawie przewidzianego prawa opcji liczba świadczonych godzin może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 15 godzin w okresie obowiązywania umowy.Szczegółowe terminy świadczenia zajęć podane zostaną przez Kierownika Ośrodka.1. Zadanie obejmuje świadczenie usług edukacyjnych z zakresu prowadzenia zajęć z socjoterapii na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 w Lublinie.2. Zajęcia z zakresu socjoterapii stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą przez jedną osobę w siedzibie Ośrodka w okresie obowiązywania Umowy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 23 czerwca 2023 r.3. Liczba świadczonych godzin w okresie obowiązywania umowy wynosi 68 godzin, z tym że:• w miesiącu wrześniu – 6 godzin• w miesiącu październiku - 8 godzin• w miesiącu listopadzie – 10 godzin• w miesiącu grudniu – 4 godziny• w miesiącu styczniu - 6 godzin• w miesiącu lutym – 4 godziny• w miesiącu marcu – 10 godzin• w miesiącu kwietniu – 8 godzin• w miesiącu maju – 8 godzin• w miesiącu czerwcu – 4 godzinyNa podstawie przewidzianego prawa opcji liczba świadczonych godzin może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 15 godzin w okresie obowiązywania umowy.Szczegółowe terminy świadczenia zajęć podane zostaną przez Kierownika Ośrodka.1. Zadanie obejmuje świadczenie usług edukacyjnych polegających na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 w Lublinie.2. Zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą przez jedną osobę w okresie obowiązywania Umowy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023 r.3. Liczba świadczonych godzin przez okres obowiązywania umowy wynosić będzie 348 godzin.Na podstawie przewidzianego prawa opcji liczba świadczonych godzin może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 60 godzin w okresie obowiązywania umowy.Orientacyjna liczba świadczonych godzin w każdym miesiącu wynosić będzie od 30 do 45 godzin.Zajęcia w Ośrodku odbywają się w następujące dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, w godzinach od 14:00 do 19:00.Szczegółowe terminy świadczenia zajęć oraz liczba godzin podane zostaną przez Kierownika Ośrodka.1. Zadanie obejmuje świadczenie usług edukacyjnych polegających na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 w Lublinie.2. Zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą przez jedną osobę w okresie obowiązywania Umowy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023 r.3. Liczba świadczonych godzin przez okres obowiązywania umowy wynosić będzie 348 godzin.Na podstawie przewidzianego prawa opcji liczba świadczonych godzin może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 60 godzin w okresie obowiązywania umowy.Orientacyjna liczba świadczonych godzin w każdym miesiącu wynosić będzie od 30 do 45 godzin.Zajęcia w Ośrodku odbywają się w następujące dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, w godzinach od 14:00 do 19:00.Szczegółowe terminy świadczenia zajęć oraz liczba godzin podane zostaną przez Kierownika Ośrodka.1. Zadanie obejmuje świadczenie usług edukacyjnych polegających na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 w Lublinie.2. Zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą przez jedną osobę w okresie obowiązywania Umowy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023 r.3. Liczba świadczonych godzin przez okres obowiązywania umowy wynosić będzie 348 godzin.Na podstawie przewidzianego prawa opcji liczba świadczonych godzin może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 60 godzin w okresie obowiązywania umowy.Orientacyjna liczba świadczonych godzin w każdym miesiącu wynosić będzie od 30 do 45 godzin.Zajęcia w Ośrodku odbywają się w następujące dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, w godzinach od 14:00 do 19:00.Szczegółowe terminy świadczenia zajęć oraz liczba godzin podane zostaną przez Kierownika Ośrodka.Zadanie obejmuje świadczenie usług edukacyjnych z języka angielskiego na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 w Lublinie.2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą przez jedną osobę w siedzibie Ośrodka, w okresie obowiązywania Umowy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 23 czerwca 2023 r.3. Liczba świadczonych godzin w okresie obowiązywania umowy wynosi 68 godziny, z tym że:• w miesiącu wrześniu - 6 godzin• w miesiącu październiku - 8 godzin• w miesiącu listopadzie – 10 godzin• w miesiącu grudniu – 4 godziny• w miesiącu styczniu - 6 godzin• w miesiącu lutym – 4 godziny• w miesiącu marcu – 10 godzin• w miesiącu kwietniu – 8 godzin• w miesiącu maju – 8 godzin• w miesiącu czerwcu – 4 godziny.Na podstawie przewidzianego prawa opcji liczba świadczonych godzin może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 15 godzin w okresie obowiązywania umowy.Szczegółowe terminy świadczenia zajęć podane zostaną przez Kierownika Ośrodka.1. Zadanie obejmuje świadczenie usług edukacyjnych z matematyki na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 w Lublinie.2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą przez jedną osobę w siedzibie Ośrodka, w okresie obowiązywania Umowy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 23 czerwca 2023 r.3. Liczba świadczonych godzin w okresie obowiązywania umowy wynosi 68 godzin, z tym że:• w miesiącu wrześniu - 6 godzin• w miesiącu październiku - 8 godzin• w miesiącu listopadzie – 10 godzin• w miesiącu grudniu – 4 godziny• w miesiącu styczniu - 6 godzin• w miesiącu lutym – 4 godziny• w miesiącu marcu – 10 godzin• w miesiącu kwietniu – 8 godzin• w miesiącu maju – 8 godzin• w miesiącu czerwcu – 4 godzinyNa podstawie przewidzianego prawa opcji liczba świadczonych godzin może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 15 godzin w okresie obowiązywania umowy.Szczegółowe terminy świadczenia zajęć podane zostaną przez Kierownika Ośrodka.1. Zadanie obejmuje świadczenie usług z zajęć plastycznych na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 w Lublinie.2. Zajęcia z zajęć plastycznych stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą przez jedną osobę w siedzibie Ośrodka w okresie obowiązywania Umowy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 23 czerwca 2023 r.3. Liczba świadczonych godzin w okresie obowiązywania umowy wynosi 68 godzin, z tym że:• w miesiącu wrześniu – 6 godzin• w miesiącu październiku - 8 godzin• w miesiącu listopadzie – 10 godzin• w miesiącu grudniu – 4 godziny• w miesiącu styczniu - 6 godzin• w miesiącu lutym – 4 godziny• w miesiącu marcu – 10 godzin• w miesiącu kwietniu – 8 godzin• w miesiącu maju – 8 godzin• w miesiącu czerwcu – 4 godzinNa podstawie przewidzianego prawa opcji liczba świadczonych godzin może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 15 godzin w okresie obowiązywania umowy.Szczegółowe terminy świadczenia zajęć podane zostaną przez Kierownika Ośrodka.1. Zadanie obejmuje świadczenie usług edukacyjnych z zakresu prowadzenia zajęć z psychoedukacji (pomoc psychologiczna) na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 w Lublinie.2. Zajęcia z zakresu psychoedukacji stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą przez jedną osobę w siedzibie Ośrodka, w okresie obowiązywania Umowy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 23 czerwca 2023 r.3. Liczba świadczonych godzin w okresie obowiązywania umowy wynosi 68 godzin, z tym że:• w miesiącu wrześniu - 6 godzin• w miesiącu październiku - 8 godzin• w miesiącu listopadzie – 10 godzin• w miesiącu grudniu – 4 godziny• w miesiącu styczniu - 6 godzin• w miesiącu lutym – 4 godziny• w miesiącu marcu – 10 godzin• w miesiącu kwietniu – 8 godzin• w miesiącu maju – 8 godzin• w miesiącu czerwcu – 4 godzinNa podstawie przewidzianego prawa opcji liczba świadczonych godzin może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 15 godzin w okresie obowiązywania umowy.Szczegółowe terminy świadczenia zajęć podane zostaną przez Kierownika Ośrodka.1. Zadanie obejmuje świadczenie usług edukacyjnych z zakresu prowadzenia zajęć z socjoterapii na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 w Lublinie.2. Zajęcia z zakresu socjoterapii stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą przez jedną osobę w siedzibie Ośrodka w okresie obowiązywania Umowy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 23 czerwca 2023 r.3. Liczba świadczonych godzin w okresie obowiązywania umowy wynosi 68 godzin, z tym że:• w miesiącu wrześniu - 6 godzin• w miesiącu październiku - 8 godzin• w miesiącu listopadzie – 10 godzin• w miesiącu grudniu – 4 godziny• w miesiącu styczniu - 6 godzin• w miesiącu lutym – 4 godziny• w miesiącu marcu – 10 godzin• w miesiącu kwietniu – 8 godzin• w miesiącu maju – 8 godzin• w miesiącu czerwcu – 4 godzinyNa podstawie przewidzianego prawa opcji liczba świadczonych godzin może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 15 godzin w okresie obowiązywania umowy.Szczegółowe terminy świadczenia zajęć podane zostaną przez Kierownika Ośrodka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach