Przetargi.pl
Świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem czystości w obiekcie krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji "Huragan" w Wołominie przy ul. Korsaka 4

Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan" ogłasza przetarg

 • Adres: 05-200 Wołomin, ul. Korsaka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 576 996 723 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"
  ul. Korsaka 4
  05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
  tel. 576 996 723, fax. -
  REGON: 12668119000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.wolomin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem czystości w obiekcie krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji "Huragan" w Wołominie przy ul. Korsaka 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem czystości w obiekcie krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji "Huragan" w Wołominie przy ul. Korsaka 4 od 1.01.2021 do 31.12.2021. Wykonawca zapewnia ciągłość obsady serwisu sprzątającego 7 dni w tygodniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90900000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach