Przetargi.pl
Usługa polegająca na dezynfekcji 13 stacji II linii metra

Metro Warszawskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48226554000 , fax. +48226433997
 • Data zamieszczenia: 2021-09-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
  ul. Wilczy Dół 5
  02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48226554000, fax. +48226433997
  REGON: 01531459200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na dezynfekcji 13 stacji II linii metra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  akres Przedmiotu Umowy obejmuje wykonywanie: Usługi „gwarantowanej” polegającej na dezynfekcji następujących elementów stacji metra na linii M2 w przestrzeni pasażerskiej: poręcze poziome i pionowe, uchwyty, uchwyty w dźwigach i platformach, klamki i gałki w drzwiach, przyciski, bramki i kasowniki w okolicach wyjścia i wejścia biletu oraz czytnika zbliżeniowego; Usługi „na zlecenie” polegającej na dezynfekcji podłóg i ścian części stacji z podziałem na peron, hale odpraw, przejścia podziemne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90900000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach