Przetargi.pl
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego na terenie gminy Sianów w latach 2021-2024

Gmina Sianów ogłasza przetarg

 • Adres: 76-004 Sianów, Armii Polskiej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 185 281 , fax. 943 185 320
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sianów
  Armii Polskiej 30
  76-004 Sianów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 185 281, fax. 943 185 320
  REGON: 52910833217000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sianow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego na terenie gminy Sianów w latach 2021-2024
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego na terenie gminy Sianów w latach 2021-2024. Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Sianów, to jest do podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia oświetlenia, przy wykorzystaniu posiadanej Infrastruktury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną