Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej „Nadzieja” w Chorzowie (nabiał i jaja oraz ryby).

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "NADZIEJA" ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, ul. Wandy 64
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322411513
 • Data zamieszczenia: 2023-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "NADZIEJA"
  ul. Wandy 64
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 322411513
  REGON: 000686687
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dpsnadzieja.bip.chorzow.eu/index.php?kat=116004685118317375
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej „Nadzieja” w Chorzowie (nabiał i jaja oraz ryby).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nabiał – przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy: mleka, masła, jogurtów, sera śmietany, jaj.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach