Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów

Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 65-417 Zielona Góra , ul. Licealna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3282318, 3282275 , fax. 68 3282275
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych
  ul. Licealna 9
  65-417 Zielona Góra , woj. lubuskie
  tel. 68 3282318, 3282275, fax. 68 3282275
  REGON: 97792414700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla jednostek Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192113-6

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach