Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu z podziałem na części.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 50-315 Wrocław, ul. Nowowiejska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 171986836 , fax. 717984336
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej
  ul. Nowowiejska 78
  50-315 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 171986836, fax. 717984336
  REGON: 69236300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp1.wroclaw.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu z podziałem na części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PrzedmiotemzamówieniajestSukcesywnadostawaproduktówspożywczychdlapotrzebSzkoły Podstawowej nr 1 we Wrocławiu z podziałem na części, zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia. Zamówieniezostałopodzielonena9częściszczegółowoopisanychwZałącznikunr2doSIWZ– Opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z grupami asortymentowymi i tak w ramach realizacji zamówienia będą dokonywane sukcesywne dostawy następujących produktów: 2.1.Pieczywo zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego 2.2.Mięso zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego 2.3.Artykuły spożywcze zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego 2.4.Wyroby gotowe zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego 2.5.Świeże ryby wyciskane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego 2.6.Nabiał zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego 2.7.Produkty zbożowe zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego 2.8.Mrożonki zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego 2.9.Surowe warzywa i owoce zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego 3. Warunki dostaw: 3.1. Dostawy będą dokonywane partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach