Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa produktów leczniczych przez okres 12 miesięcy

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 56-100 Wołów, Inwalidów Wojennych 26
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o.
  Inwalidów Wojennych 26
  56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
  REGON: 020749596
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa produktów leczniczych przez okres 12 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet nr 1Pakiet nr 2Pakiet nr 3Pakiet nr 4Pakiet nr 5Pakiet nr 6Pakiet nr 7Pakiet nr 8Pakiet nr 9Pakiet nr 10Pakiet nr 11Pakiet nr 12Pakiet nr 13Pakiet nr 14 pozycja 1Pakiet nr 14 pozycja 2Pakiet nr 14 pozycja 3Pakiet nr 14 pozycja 4Pakiet nr 14 pozycja 5Pakiet nr 14 pozycja 6Pakiet nr 14 pozycja 7Pakiet nr 14 pozycja 8Pakiet nr 14 pozycja 9Pakiet nr 14 pozycja 10Pakiet 14 pozycja 11Pakiet nr 14 pozycja 12Pakiet nr 15Pakiet nr 16Pakiet nr 17Pakiet nr 18Pakiet nr 19Pakiet nr 20Pakiet nr 21Pakiet nr 22Pakiet nr 23Pakiet nr 24
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach