Przetargi.pl
SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA STOŁÓWKI GMINNEJ JEDNOSTKI USŁUG KOMUNALNYCH W BOBOWEJ – II POSTĘPOWANIE

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej ogłasza przetarg

 • Adres: 38-350 Bobowa, Bohaterów Bobowej 6A
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (18) 3514178
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej
  Bohaterów Bobowej 6A
  38-350 Bobowa, woj. małopolskie
  tel. (18) 3514178
  REGON: 360516006
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA STOŁÓWKI GMINNEJ JEDNOSTKI USŁUG KOMUNALNYCH W BOBOWEJ – II POSTĘPOWANIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1: Świeże warzywa i owocea) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo – cenowy stanowiący zał. nr 2a do SWZ.b) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać zamawiającemu artykuły żywnościowe sukcesywnie według potrzeb zamawiającego. Zamówienie będzie składane przez upoważnioną osobę zamawiającego, telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną (e-mail) lub w czasie bieżącej dostawy. Zamówienie będzie składane najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę do godziny 14:00. W sytuacji gdy dzień przed dostawą jest dniem ustawowo wolnym od pracy zamówienie będzie składane w ostatnim dniu roboczym przed dostawą (przez dzień roboczy należy rozumieć wszystkie dni od poniedziałku do piątku w wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).Dostawy zamówionej ilości towarów będą realizowane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 7:00.c) Szczegółowy opis i sposób realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy – wzór umowy stanowiące zał. nr 3 do SWZ.Część nr 2: Produkty mleczarskiea) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo – cenowy stanowiący zał. nr 2b do SWZ.b) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać zamawiającemu artykuły żywnościowe sukcesywnie według potrzeb zamawiającego. Zamówienie będzie składane przez upoważnioną osobę zamawiającego, telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną (e-mail) lub w czasie bieżącej dostawy. Zamówienie będzie składane najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę do godziny 14:00. W sytuacji gdy dzień przed dostawą jest dniem ustawowo wolnym od pracy zamówienie będzie składane w ostatnim dniu roboczym przed dostawą (przez dzień roboczy należy rozumieć wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).Dostawy zamówionej ilości towarów będą realizowane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 7:00.c) Szczegółowy opis i sposób realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy – wzór umowy stanowiące zał. nr 3 do SWZ.Część nr 3: Różne produkty spożywczea) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo – cenowy stanowiący zał. nr 2c do SWZ.b) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać zamawiającemu artykuły żywnościowe sukcesywnie według potrzeb zamawiającego. Zamówienie będzie składane przez upoważnioną osobę zamawiającego, telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną (e-mail) lub w czasie bieżącej dostawy. Zamówienie będzie składane najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę do godziny 14:00. W sytuacji gdy dzień przed dostawą jest dniem ustawowo wolnym od pracy zamówienie będzie składane w ostatnim dniu roboczym przed dostawą (przez dzień roboczy należy rozumieć wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).Dostawy zamówionej ilości towarów będą realizowane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 7:00.c) Szczegółowy opis i sposób realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy – wzór umowy stanowiące zał. nr 3 do SWZ.Część nr 4: Zdrowa żywnośća) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo – cenowy stanowiący zał. nr 2d do SWZ.b) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać zamawiającemu artykuły żywnościowe sukcesywnie według potrzeb zamawiającego. Zamówienie będzie składane przez upoważnioną osobę zamawiającego, telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną (e-mail) lub w czasie bieżącej dostawy. Zamówienie będzie składane najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę do godziny 14:00. W sytuacji gdy dzień przed dostawą jest dniem ustawowo wolnym od pracy zamówienie będzie składane w ostatnim dniu roboczym przed dostawą (przez dzień roboczy należy rozumieć wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).Dostawy zamówionej ilości towarów będą realizowane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 7:00.c) Szczegółowy opis i sposób realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy – wzór umowy stanowiące zał. nr 3 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach