Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej "Nadzieja" w Chorzowie w okresie od 1 marca 2017r. do 28 lutego 2018r.

Dom Pomocy Społecznej "Nadzieja" ogłasza przetarg

 • Adres: 41500 Chorzów, ul. Wandy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 411 513 , fax. 322 415 424
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej "Nadzieja"
  ul. Wandy 64
  41500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 322 411 513, fax. 322 415 424
  REGON: 68668700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej "Nadzieja" w Chorzowie w okresie od 1 marca 2017r. do 28 lutego 2018r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej "Nadzieja" zgodnie z załącznikami nr 5a-5i do SIWZ z podziałem na 9 pakietów: Pakiet 1-warzywa owoce i podobne produkty; Pakiet 2- nabiał; Paket 3- ryby,ryby przetworzone i konserwowe;Pakiet 4- pieczywo i wyroby cukiernicze; Pakiet 5- artykuły spożywcze; Pakiet 6- mięso i wędliny; Pakiet 7- drób; Pakiet 8- mrożonki; Pakiet 9- jaja kurze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach