Przetargi.pl
Strefa aktywności i rekreacji ZEFIR

Gmina Miejska Szczytno ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 247 200 , fax. 896 247 201
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Szczytno
  ul. Sienkiewicza 1
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 247 200, fax. 896 247 201
  REGON: 51074341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.szczytno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Strefa aktywności i rekreacji ZEFIR
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie strefy aktywności i rekreacji „Zefir” przy ul. Łomżyńskiej dz. 582 obręb 6 m. Szczytno. Zakres obejmuje dostawę i montaż: a) huśtawki wahadłowej podwójnej, o konstrukcji urządzenia wykonanej ze stali powlekanej tworzywem i elementach wykończenia wykonanych z PP barwionego w masie, o 4 punktach podparcia – płyta do kotwienia w betonie z dwoma siedziskami – kubełkowe 450 x 315 x 230 mm i płaskie 450 x 160 x (27÷28) mm. b) zestaw zabawowy bajka - wieża przypominająca wygięty domek z bajki, z ozdobnym dachem na którym umieszczono dwa komin, duże niebieskie oczy i zielony nos w kształcie komina występują na obu frontach wieży, po bokach - pomarańczowe ręce, - przejścia tunelowe pod domkiem, - zjeżdżalnia łukowa jednotorowa, składająca się z pięciu elementów, - wejście do domku skalnymi schodami, - duży otwór okienny, - 6 elementów dekoracyjnych z motywami roślinnymi zamontowanych na szczytach słupów konstrukcyjnych, - 1 panel zabawowo-edukacyjny;-konstrukcja zestawu oparta jest na 8 słupach posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych, dwóch podestach oraz schodach zewnętrznych, Konstrukcja zestawu oparta jest na 8 słupach posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych, dwóch podestach oraz schodach zewnętrznych, Wysokości podestów: podest zjeżdżalni pojedynczej na wys. 150 cm, podest wejściowy do domku na wys. 120 cm. Zjeżdżalnie, daszki, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne mają być wykonane z polietylenu niskiej gęstości PE/ LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV. Elementy przezroczyste wykonane z poliwęglanu grubość 2 mm. grubość ścianki elementu LDPE jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm. Grubość ścianki PE nie mniejsza niż 10 mm. Podesty, platformy wykonane są ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4mm. Główne słupy konstrukcyjne domku zrobione z profili stalowych oraz z rury o średnicy 114mm. Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo: - obejmy służące do montażu elementów zabezpieczających, zabawowych oraz podestów wykonane są z aluminium malowanego proszkowo, - wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej. Wymiary urządzenia: szerokość 550- 580 cm, długość 300- 310 cm. c) zestaw zabawowy składający się z: 3 wież ze szpiczastym dachem i chorągwią na szczycie, 2 wież niezadaszonych, dwupoziomowego tunelu, przeplotni z lin lnianych, dwupoziomowego przejścia między wieżami połączone za pomocą zadaszonego mostu oraz tunelu, zjeżdżalni rurowej z elementami przezroczystymi, zjeżdżalni ślimakowej, zjeżdżalnia prosta jednotorowej, zjeżdżalni jednotorowej, zjeżdżalni prostej dwutorowej, schodów imitujących kształtem żabę, przejścia tunelowego z bulajem, 2 zjazdów strażackich typu frisbee z 5 i 4 spodkami, 9 paneli zabawowo-edukacyjnych: siodełko, okienka 4 szt, gra w kółko i krzyżyk 2 szt, bulaj z elementem przezroczystym 2 szt, elementu dekoracyjno-zabawowego bębenek szt 1. Elementy konstrukcyjne: - konstrukcja zestawu oparta jest na słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. 20, podestach kwadratowych szt. 6, podestach trójkątnych szt.10, jednym prostokątnym podeście startowym oraz schodach zewnętrznych 3 szt. Wysokości podestów: - trójkątny podest pod schody typu „żabka” na wys. 90 cm, - dwa trójkątne podesty do zejścia na wys. 60 i 30 cm, - podest wejścia schodowego na wys. 120 cm, - podest zjeżdżalni pojedynczej prostej na wys. 120 cm, - podest zjeżdżalni podwójnej na wys. 120 cm, - 2 trójkątne podesty do wejścia typu frisbee na wys. 120 cm, 150 cm, - trójkątny podest pod wejście na zjazd ślimakowy na wys. 180 cm, - podest startowy zjeżdżalni ślimakowej na wys.188 cm, - 2 trójkątne podesty na wys. 210 cm, - 3 podesty wież zadaszonych na wys. 240 cm, - trójkątny podest wieży otwartej pod frisbee na wys. 120 cm, - trójkątny podest zjeżdżalni pojedynczej na wys. 90 cm, d) elementy małej architektury – tablica z regulaminem 80 x 200 cm – konstrukcja ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19520000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach