Przetargi.pl
Stanowisko do badań materiałów w warunkach zmiennych i cyklicznych testów korozyjnych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 12 26 18 324 , fax. +48 12 26 60 870
 • Data zamieszczenia: 2021-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
  ul. Zakopiańska 73
  30-418 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 12 26 18 324, fax. +48 12 26 60 870
  REGON: 387116932
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kit.lukasiewicz.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Stanowisko do badań materiałów w warunkach zmiennych i cyklicznych testów korozyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Stanowisko do badań materiałów w warunkach zmiennych i cyklicznych testów korozyjnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38970000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach