Przetargi.pl
Środki ochrony osobistej związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-228 Olsztyn, Aleja Wojska Polskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6785353, 6785300 , fax. 896 785 300
 • Data zamieszczenia: 2021-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
  Aleja Wojska Polskiego 35
  10-228 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6785353, 6785300, fax. 896 785 300
  REGON: 29548400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wzlp@wzlp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Środki ochrony osobistej związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa masek FFP3 z zaworkiem -200 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18143000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach