Przetargi.pl
Sprzedaż i dostawa implantów ortopedycznych

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, Żeromskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 177 800 146 , fax. 177 800 146
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
  Żeromskiego 22
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 177 800 146, fax. 177 800 146
  REGON: 000308637
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa implantów ortopedycznych
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę implantów ortopedycznych, w tym: GRUPA 1 Płyty i śruby do leczenia złamań kończyny górnej oraz dolnej KOMIS GRUPA 2 Gwoździe śródszpikowe KOMIS GRUPA 3 Sztuczne więzadło ACL KOMIS GRUPA 4 System płytek do osteotomii KOMIS GRUPA 5 Biomateriały KOMIS GRUPA 6 Zespolenia do kości miednicy KOMIS GRUPA 7 Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolana KOMIS GRUPA 8 Kotwice do małych kości KOMIS GRUPA 9 Płytkowe czynniki wzrostu KOMIS GRUPA 10 Implanty tytanowe do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego KOMIS GRUPA 11 Implanty do rekonstrukcji ACL, piny, szycie łąkotek KOMIS GRUPA 12 Śrubopłytka dynamiczna do zespoleń złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej KOMIS GRUPA 13 Proteza głowy kości promieniowej KOMIS GRUPA 14 Proteza ścięgna KOMIS GRUPA 15 Hakopłytka do zaopatrywania złamań awulsyjnych paliczków KOMIS GRUPA 16 Implanty do artroskopii barku KOMIS GRUPA 17 Gwoździe KOMIS GRUPA 18 Zestaw do rekonstrukcji KOMIS GRUPA 19 Implant do częściowej protezoplastyki kolana KOMIS GRUPA 20 Implanty ZAKUP
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33184100-4

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach