Przetargi.pl
Dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ogłasza przetarg

 • Adres: 37200 Przeworsk, ul. Szpitalna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6491557, 6487219 , fax. 166 491 590
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
  ul. Szpitalna 16
  37200 Przeworsk, woj. podkarpackie
  tel. 016 6491557, 6487219, fax. 166 491 590
  REGON: 30451000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów zgodnie z opisem – załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach