Przetargi.pl
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Gmina Ksawerów ogłasza przetarg

 • Adres: 95054 Ksawerów, ul. Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422 138 050 , fax. 422 138 002
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ksawerów
  ul. Kościuszki
  95054 Ksawerów, woj. łódzkie
  tel. 422 138 050, fax. 422 138 002
  REGON: 47155993000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksawerow.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I 1) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów, dla terenu położonego w miejscowości Ksawerów, zgodnie z uchwałą nr XLIV/315/2017 Rady Gminy Ksawerów z dnia 15 marca 2017 r.; obszar i granice opracowania: zgodnie z załącznikiem graficznym do ww. uchwały; Część II 2) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów, dla terenu położonego w gminie Ksawerów, zgodnie z uchwałą nr XLIV/316/2017 Rady Gminy Ksawerów z dnia 15 marca 2017 r.; obszar i granice opracowania: zgodnie z załącznikiem graficznym do ww. uchwały; Część III 3) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów, dla terenu położonego w miejscowości Ksawerów, zgodnie z uchwałą nr XLVI/330/2017 Rady Gminy Ksawerów z dnia 19 kwietnia 2017 r.; obszar i granice opracowania: zgodnie z załącznikiem graficznym do ww. uchwały; Część IV 4) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów, dla terenu położonego w miejscowości Ksawerów, zgodnie z uchwałą nr XLVI/331/2017 Rady Gminy Ksawerów z dnia 19 kwietnia 2017 r.; obszar i granice opracowania: zgodnie z załącznikiem graficznym do ww. uchwały; Część V 5) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów, dla terenu położonego w miejscowości Ksawerów, zgodnie z uchwałą nr XLVII/335/2017 Rady Gminy Ksawerów z dnia 26 kwietnia 2017 r.; obszar i granice opracowania: zgodnie z załącznikiem graficznym do ww. uchwały; Część VI 6) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów, dla terenu położonego w miejscowości Ksawerów, zgodnie z uchwałą nr XLVII/336/2017 Rady Gminy Ksawerów z dnia 26 kwietnia 2017 r.; obszar i granice opracowania: zgodnie z załącznikiem graficznym do ww. uchwały; Część VII 7) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów, dla terenu położonego w miejscowości Ksawerów, zgodnie z załącznikiem do uchwały nr LV/380/2017 Rady Gminy Ksawerów z dnia 18 października 2017 r.; obszar i granice opracowania: zgodnie z załącznikiem graficznym do ww. uchwały; Część VIII 8) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów, dla terenu położonego w gminie Ksawerów, zgodnie z załącznikiem do uchwały nr LVII/394/2017 Rady Gminy Ksawerów z dnia 29 listopada 2017 r.; obszar i granice opracowania: zgodnie z załącznikiem graficznym do ww. uchwały;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71410000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach