Przetargi.pl
Skuteczność leczenia amantadyną chorych na COVID-19 (badanie TITAN)

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-635 Katowice, Ziołowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 359 84 07 , fax. 32 202 95 01
 • Data zamieszczenia: 2021-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Ziołowa 45-47
  40-635 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 359 84 07, fax. 32 202 95 01
  REGON: 12628608592700
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gcm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Skuteczność leczenia amantadyną chorych na COVID-19 (badanie TITAN)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Skuteczność leczenia amantadyną chorych na COVID-19 (badanie TITAN): a)doradztwo w zakresie wyboru ośrodków z terenu Polski do udziału w badaniu klinicznym TITAN oraz doradztwo w zakresie ewentualnego włączania kolejnych ośrodków w zależności od potrzeb Sponsora; b) doradztwo w zakresie konieczności wprowadzania ewentualnych zmian w Protokole badania klinicznego w zależności od potrzeby tego badania; c) udział w spotkaniach organizowanych przez Kierownika badania klinicznego TITAN.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79420000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach