Przetargi.pl
dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju

Zespół Szkół Handlowych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 471 30 62 , fax. 32 471 30 62
 • Data zamieszczenia: 2021-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Handlowych
  ul. Wielkopolska 20
  44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 32 471 30 62, fax. 32 471 30 62
  REGON: 27020789000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsh@op.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zespół Szkół

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa i przesyłanie energii cieplnej ( CPV09.30.00 - 2 energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 0 do nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Dyrektora Zespołu szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach