Przetargi.pl
Skład i druk publikacji dla Instytutu Europy Środkowej w 2021r.

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 20-080 LUBLIN, NIECALA
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0048 81 532 29 07, 607 555 737
 • Data zamieszczenia: 2021-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ
  NIECALA 5
  20-080 LUBLIN, woj. lubelskie
  tel. 0048 81 532 29 07, 607 555 737
  REGON: 382102374
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ies.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Skład i druk publikacji dla Instytutu Europy Środkowej w 2021r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiot zamówienia została podzielony na dwie części: Części I usługa druku cyfrowego oraz druku offsetowego wraz z dostawą Części II wykonanie projektów i składu wydawnictw 2.1.1.Każdy z wykonawców może składać ofertę tylko na jedną część. 2.2. Usługa druku cyfrowego oraz druku offsetowego wraz z dostawą obejmuje druk następujących pozycji Rocznik IEŚW Liczba zeszytów: 4 Liczba stron każdego zeszytu: około 300 str. Format: 165 x 235 Nakład każdego zeszytu: 120 egz. Środek: papier offset 90 g; kolor 1+1 Oprawa: miękka klejona; karton 350 g; kolor 4+0; folia matowa; lakier punktowy Druk: cyfrowy Prace IEŚ Liczba numerów: 16 Liczba stron każdego zeszytu: około 120 str. Format: 135 x 210 Nakład każdego numeru: 150 egz. Środek: papier offset 90 g; kolor 4+4 Oprawa: miękka klejona; karton 350 g; kolor 4+0; folia matowa; lakier punktowy Druk: cyfrowy Policy Papers Liczba numerów: 15 Liczba stron każdego zeszytu: około 120 str. Format: 135 x 210 Nakład każdego zeszytu: 200 egz. Środek: papier offset 90 g; kolor 1+1 Oprawa: miękka klejona; karton 350 g; kolor 4+0; folia matowa; lakier punktowy Monografie Liczba tytułów: 3 Liczba stron każdego tytułu: około 330 str. Format: B5 Nakład każdego tytułu: 200 egz. Środek: np. papier Alto 100 g; kolor 4+4 Oprawa: miękka klejona ze skrzydełkami; karton 350 g; kolor 4+0; folia matowa; lakier punktowy Druk: offsetowy Monografie Liczba tytułów: 3 Liczba stron każdego tytułu: około 330 str. Format: B5 Nakład każdego tytułu: 200 egz. Środek: np. papier Alto 100 g; kolor 4+4 Oprawa: miękka klejona ze skrzydełkami; karton 350 g; kolor 4+0; folia matowa; lakier punktowy Druk: offsetowy Akcydensy (przykładowo) - Wizytówka: Liczba tytułów: 10 Nakład każdego tytułu: 100 Papier: satyna 350 g; kolor 4+4; dwustronnie folia soft touch - Teczka Liczba tytułów: 1 Nakład: 100 Papier: karton 350 g; kolor 4+0; jednostronnie folia soft touch 2.2.1.Wymagania względem wykonawcy 1. Koszt dostawy w cenie druku 2. Jedna osoba dedykowana do kontaktu z Zamawiającym 3. Park maszynowy umożliwiający druk cyfrowy i offsetowy 2.3. Do wykonania w ramach składu w 2021 r. są: 1. Layout dla 9 pozycji (6 niezależnych monografii, 3 serie wydawnicze) 2. Skład 225 aw (skład z przypisami, tabelami, wykresami, nie tylko w j. polskim) dla wersji elektronicznej wydania (on-line) i wersji drukowanej (druk offsetowy bądź cyfrowy) 3. Zaprojektowanie i wykonanie 41 okładek dla wersji elektronicznej wydania (on-line) i wersji drukowanej (druk offsetowy bądź cyfrowy) 4. Zaprojektowanie i wykonanie 41 wizualizacji trójwymiarowych reklam okładek 5. Zaprojektowanie i wykonanie 36 banerów reklamowych w wersji elektronicznej 6. Zaprojektowanie i wykonanie akcydensów: reklamy, kartki świąteczne, wizytówki, zaproszenia, teczka konferencyjna 2.3.1.Wymagania względem wykonawcy 1. Dostępność Wykonawcy w godz. 8-16 2. Konieczność odsyłanie plików w formacie PDF 3. Konieczność zarówno składania publikacji, jak i projektowania okładek 4. Znajomość zagadnień poligraficznych umożliwiająca kontakt z drukarnią 5. Konieczność nanoszenia poprawek w cenie składu 6. Konieczność posiadania konta w banku zdjęć (minimum 300 zdjęć miesięcznie)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach