Przetargi.pl
Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica

Urząd Miasta i Gminy Bardo ogłasza przetarg

 • Adres: 57-256 Bardo, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 171 478, 64 8171478 w. 64 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Bardo
  ul. Rynek 2
  57-256 Bardo, woj. dolnośląskie
  tel. 748 171 478, 64 8171478 w. 64, fax. -
  REGON: 52870600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gmbardo.finn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Opolnica o łącznej długości 6590,5m, przygotowanie terenu pod budowę oraz odtworzenie nawierzchni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45332000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach