Przetargi.pl
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez budowę stref aktywności w Gminie Nozdrzec

Urząd Gminy Nozdrzec ogłasza przetarg

 • Adres: 36-245 Nozdrzec, Nozdrzec
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4398020, 36, 40 , fax. 134 398 170
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Nozdrzec
  Nozdrzec 224
  36-245 Nozdrzec, woj. podkarpackie
  tel. 013 4398020, 36, 40, fax. 134 398 170
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nozdrzec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez budowę stref aktywności w Gminie Nozdrzec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamierzenie inwestycyjne obejmuje: 1). Budowę strefy aktywności w Hłudnie -: - montaż obiektów małej architektury – urządzeń sportowych – 13 kpl., - utwardzenie placu placu z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm – 1 180,78 m2. 2) Budowę strefy aktywności w Wesołej- Rytej Górce: - Montaż obiektów małej architektury – 6 kpl. - budowę altany drewnianej wraz z grillem z cegły, - utwardzenie placu kostka betonową kolorową gr. 6 cm – 293,38 m2, 3) Budowę strefy aktywności w Siedliskach: - montaż obiektów małej architektury – urządzeń sportowych – 11 kpl. - utwardzenie placu kostką betonową kolorową gr. 6 cm – 475,64 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212140-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach